Szkolenie: Jak pomagać uczniom radzić sobie ze stanami emocjonalnymi, które przeszkadzają im w dobrym zachowaniu i nauce?

  • Post author:

Zapraszamy na szkolenie: Jak pomagać uczniom radzić sobie ze stanami emocjonalnymi, które przeszkadzają im w dobrym zachowaniu i nauce?

ADRESACI

nauczyciele wszystkich typów szkól

TEMATYKA ZAJĘĆ

Co to są emocje i skąd się biorą?
Rola emocji jako wskaźnika rodzaju i jakości sytuacji problemowej.
Błędy i bariery komunikacyjne, czyli czego nie robić.
Jak pomóc dziecku w radzeniu sobie z „przeszkadzaczami”?
Jak uczyć okazywania emocji, by nie ranić siebie i innych?

CELE

  • poszerzenie wiedzy i umiejętności na temat pracy z uczniem mającym problemy emocjonalne

Rejestracja

Rejestracja odbywa się za pośrednictwem systemu ISOS, kliknij aby się zarejestrować na szkolenie