Szkolenia 2018/2019

Zapraszamy do zapoznania się z Ofertą form doskonalenia i dokształcania dla nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz do rejestracji w ISOS-ie na szkolenia organizowane przez ODN w Kaliszu w roku szkolnym 2018/2019.

 

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele,

mam przyjemność przekazać Państwu nowy informator opracowany na rok szkolny 2018/2019 przez kadrę Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu.

Bardzo dziękuję Państwu za liczny udział w badaniach ankietowych dotyczących Waszych potrzeb edukacyjnych. W tym roku wzięło w nich udział wyjątkowo liczne grono nauczycieli, dyrektorów, pedagogów. Państwa uwagi, dobre pomysły i propozycje zostały uwzględnione przy tworzeniu naszej oferty edukacyjnej.

Na Państwa prośbę większość form doskonalenia jest realizowana w postaci kilku- lub kilkunastogodzinnych szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji. Większość z nich może zostać zrealizowana także w ramach kompleksowego wspomagania rozwoju szkoły lub placówki. Oprócz nowych szkoleń realizujemy w tym roku także te, które cieszyły się wcześniej dużym zainteresowaniem. Zamierzamy uruchomić nowy kurs kwalifikacyjny (pedagogiczny) dla instruktorów praktycznej nauki zawodu.

W bieżącym roku szkolnym wchodzą w życie nowe zasady oceniania pracy nauczyciela i dyrektora, nowe podstawy programowe do szkół ponadpodstawowych, w tym szkół branżowych, trwa reforma systemu oświaty. Dlatego duża część naszej oferty wynika z wytycznych władz oświatowych i głównych kierunków polityki oświatowej państwa.

Zapewniam Państwa dyrektorów, że jesteśmy w stanie zaspokoić Wasze potrzeby szkoleniowe, także te, które pojawią się w trakcie trwania roku szkolnego, a nie zostały ujęte w informatorze.

Jesteśmy otwarci na Państwa potrzeby, wskazówki i informacje. 

I oczywiście – jesteśmy do Państwa dyspozycji. 

Uprzejmie informuję, że nasz Internetowy System Obsługi Szkoleń (ISOS) odpowiada w pełni wymogom Rozporządzenia PE i Rady UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO).

W imieniu pracowników Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu i swoim życzę Państwu satysfakcji z pracy i sukcesów zawodowych w nowym roku szkolnym. 

Jarosław Wujkowski

dyrektor
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
w Kaliszu

Do pobrania:

Oferta form doskonalenia i dokształcania dla nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych