Grant „Zajęcia wychowania fizycznego – jak zainteresować nimi ucznia. Edukacja zdrowotna”

 • Post author:

Adresat
nauczyciele prowadzący zajęcia wychowania fizycznego w szkołach podstawowych, w tym sportowych i z oddziałami sportowymi, branżowych I stopnia i szkołach ponadgimnazjalnych, zajęcia sportowe rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów oraz zajęcia sportowe obejmujące szkolenie sportowe w szkołach sportowych, a także trenerzy i instruktorzy sportu  w ww. szkołach województwa wielkopolskiego

Cel ogólny
Wskazanie wspierającej funkcji wychowania fizycznego w zakresie przygotowania ucznia   do całożyciowej aktywności fizycznej i troski o zdrowie

Wykłady

 • Kształtowanie po-staw prozdrowotnych uczniów w ramach realizacji edukacji zdrowotnej
 • Akty prawne dotyczące zwolnień z wychowania fizycznego
 • Indywidualizacja procesu nauczania wychowania fizycznego jako sposób                        na zmniejszenie liczby zwolnień
 • Wykorzystanie metod i technik informatycznych na zajęciach wychowania fizycz-nego
 • Miejsce edukacji zdrowotnej w systemie oceniania z wy-chowania fizycznego
 • Propozycje realizacji treści wychowania fizycznego w warunkach utrudnionych
 • Przykłady aktywności poza lekcjami wychowania fizycznego

Warsztaty

 • Istota oceniania ucznia na zajęciach wychowania fizycznego – projektowanie przedmiotowego systemu oceniania
 • Konstruowanie scenariuszy lekcji z wykorzystaniem treści edukacji zdrowotnej i technologii informacyjnej

Prowadzący

 • Wykłady – prof. dr hab. Michał Bronikowski, dr Ida Laudańska-Krzemińska, dr Agata Glapa, Iwona Hudańska
 • Warsztaty – prof. dr hab. Michał Bronikowski, dr Ida Laudańska-Krzemińska,                    dr Agata Glapa, Iwona Hudańska

Liczba godzin: 6 godzin zegarowych ( 3godz. wykładów i 3godz. warsztatów )

Cena: 13 zł

W celu zgłoszenia się na szkolenie należy dokonać rejestracji on-line poprzez stronę Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu.  Będzie to możliwe od 27 sierpnia 2018 roku.

Prosimy w ciągu trzech dni od otrzymania informacji o szkoleniu dokonać wpłaty 13 zł na konto Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu:  nr konta:  86 1500 1621 1216 2005 9460 0000 – w tytule przelewu proszę podać symbol G25 oraz imię i nazwisko uczestnika.

Pytania związane z rejestracją prosimy kierować do p. Karoliny Szafrańskiej e-mail: karolina.szafranska@odnpoznan.pl,  tel. 618-584-750

Miejsce szkolenia Termin Koordynator
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu,
ul Górecka 1, Poznań
22 września 2018;
9.00–16.0027 października 2018;
9.00–16.00
Iwona Wesołowska
iwona.wesolowska@odnpoznan.pl
tel. 530 694 642
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu,
ul. Wrocławska 182, Kalisz
28 września 2018;
13.00–20.00
Małgorzata Juda Mieloch
malgorzata.judamieloch@odn.kalisz.pl
tel. 62 76 76 308
Centrum  Doskonalenia Nauczycieli w Pile,
ul. Bydgoska 21, Piła
29 września 2018;
9.00–16.00
Irena Denisoff
i.denisoff@cdn.pila.pl
tel. 67 352 70 20
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie,
ul. Bolesława Chrobrego 15, Leszno
20 października 2018;
9.00–16.00
Anna Dylak
dylak@cdn.leszno.pl
tel. 885 582 222
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie
ul. Sosnowa 14, Konin
26 października 2018;             13.00-20.00 Iwona Hudańska
ihudanska@cdnkonin.pl
tel. 63 242 23 32

Kontakt z  kierownikiem szkolenia :
Iwona Wesołowska  e-mail:iwona.wesolowska@odnpoznan.pl  telefon: 530 694 642