Grant „Rozwijanie samorządności uczniów – szkolenie dla opiekunów samorządów szkolnych”

  • Post author:

Adresat:
nauczyciele – opiekunowie samorządów szkolnych – wszystkich typów szkół i placówek oświatowych województwa wielkopolskiego

Cel:  pogłębienie wiedzy oraz podniesienie kompetencji i zaangażowania nauczycieli-opiekunów SU w zakresie organizowania własnego warsztatu pracy i podniesienia jakości szkoły/placówki w realizacji zadań  związanych z samorządnością uczniowską

Treści:

  • Podstawy prawne  funkcjonowania i   finansowana SU –  w tym kompetencje SU, tradycje SU w Polsce; prawa uczniów
  • Metody aktywujące uczniów do działania
  • Organizowanie wyborów do samorządu klasowego, szkolnego
  • Organizacja debat
  • Udział SU w programach organizacji pozarządowych

Prowadzący:

  • Wykłady – prof. UAM dr hab. Piotr Gołdyn
  • Warsztaty – mgr Anna Bentyn

Liczba godzin: 6 godzin zegarowych ( 3godz. wykładów i 3godz. warsztatów )

Cena: 14 zł

Miejsce szkolenia Termin Koordynator
Kalisz
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu
ul. Wrocławska 182
25 września 2018 r.
12.00-19.00
Piotr Molenda
tel. 62 767 63 11
piotr.molenda@odn.kalisz.pl
Konin
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie
ul. Sosnowa 14
26 września 2018 r.
12.00-19.00
Piotr Gołdyn
tel. 63 245 75 20
pgoldyn@cdnkonin.pl
Leszno
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie
ul. Bolesława Chrobrego 15
27 września 2018 r.
12.00-19.00
Zofia Szabel- Zakrzewska
tel. 65 529 90 62
zakrzewska@cdn.leszno.pl
Piła
Centrum  Doskonalenia Nauczycieli w Pile
ul. Bydgoska 21
28 września 2018 r.
12.00-19.00
Jolanta Midor
tel. 67 352 70 11
jm@cdn.pila.pl
Poznań
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu
ul Górecka 1
29 września 2018 r.
gr.1: 9.00 – 16.00
gr.2: 12.30 – 19.0030 września 2018 r.
gr.3: 9.00 – 16.00
gr.4: 12.30 – 19.00
Teresa Bilkiewicz-Siemińska
tel. 61 85 84 746
teresa.sieminska@odnpoznan.pl

Kierownik:
Teresa Bilkiewicz-Siemińska, tel. 61 85 84 746, e-mail: teresa.sieminska@odnpoznan.pl