Zadania pedagoga szkolnego a diagnozowane potrzeby dzieci i młodzieży. Rola pedagoga w rozwiązywaniu problemów wychowawczych oraz sposoby dokumentowania podejmowanych działań

  • Post author:

Szanowni Państwo,

Centrum  Doskonalenia Nauczycieli w Pile we współpracy z Kuratorium Oświaty w Poznaniu oraz placówkami doskonalenia nauczycieli w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Poznaniu zaprasza do udziału w Grancie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

Zadania pedagoga szkolnego a diagnozowane potrzeby dzieci i młodzieży. Rola pedagoga w rozwiązywaniu problemów wychowawczych oraz sposoby dokumentowania podejmowanych działań

Adresaci szkolenia

Pedagodzy szkolni z województwa wielkopolskiego.

Cele ogólne szkolenia

Podniesienie kompetencji pedagogów szkolnych w zakresie:

  • realizacji zadań wynikających z obowiązujących przepisów prawa,
  • umiejętności rozwiązywania problemów wychowawczych,
  • sposobów dokumentowania podejmowanych działań.

Cele szczegółowe szkolenia

  • rozwijanie wiedzy nt. podstawy prawnej regulującą pracę pedagoga,
  • uszczegółowienie zadań statutowych pedagoga,
  • kształtowanie wiedzy nt. organizacji pracy,
  • poszerzenie umiejętności w zakresie realizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
  • utrwalenie zasad etyki w pracy pedagoga,
  • poszerzenie wiedzy i umiejętności interpretowania zapisów diagnozy poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Forma szkolenia

Wykład – 3 godz.

Warsztaty – 3 godz.

Liczba godzin

6 godzin zegarowych

Miejsca i terminy szkoleń

Poznań

grupa data godziny szkolenia miejsce szkolenia
I. 21.09.2018 r. 9.00 – 15.30 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Poznaniu,  ul. Górecka 1
II. 21.09.2018 r. 9.00 – 15.30 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Poznaniu,  ul. Górecka 1

Kalisz

grupa data godziny szkolenia miejsce szkolenia
III. 29.09.2018 r. 9.00 – 15.30 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Kaliszu,  ul. Wrocławska 182
IV. 29.09.2018 r. 9.00 – 15.30 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Kaliszu,  ul. Wrocławska 182

Leszno

grupa data godziny szkolenia miejsce szkolenia
V. 22.09.2018 r. 9.00 – 15.30 Centrum Doskonalenia Nauczycieli
w Lesznie, ul. Bolesława Chrobrego 15
VI. 22.09.2018 r. 9.00 – 15.30 Centrum Doskonalenia Nauczycieli
w Lesznie, ul. Bolesława Chrobrego 15

Konin

grupa data godziny szkolenia miejsce szkolenia
VII. 28.09.2018 r. 9.00 – 15.30 Centrum Doskonalenia Nauczycieli
w Koninie, ul. Sosnowa 14
VIII. 28.09.2018 r. 9.00 – 15.30 Centrum Doskonalenia Nauczycieli
w Koninie, ul. Sosnowa 14

 

Piła

grupa data godziny szkolenia miejsce szkolenia
IX. 15.09.2018 r. 9.00 – 15.30 Centrum Doskonalenia Nauczycieli
w Pile,ul. Bydgoska 21
X. 15.09.2018 r. 9.00 – 15.30 Centrum Doskonalenia Nauczycieli
w Pile, ul. Bydgoska 21

 

Zgłoszenie na szkolenie na stronie: www.ecdn.pl, od 26 czerwca 2018 r.

Cena szkolenia: 12 złotych

Po dokonaniu rejestracji do wybranej grupy szkoleniowej należy dokonać wpłaty na konto Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile:
nr konta:  68 1500 1041 1210 4005 6238 0000 z dopiskiem:

szkolenie Zadania pedagoga szkolnego a diagnozowane potrzeby dzieci i młodzieży. Rola pedagoga w rozwiązywaniu problemów wychowawczych oraz sposoby dokumentowania podejmowanych działań,
miejsce szkolenia (np. Piła),
grupa szkoleniowa (np. X),
imię i nazwisko uczestnika szkolenia.

Każdy uczestnik powinien mieć ze sobą ksero dowodu wpłaty. Odnośnie faktur prosimy o kontakt  z Panią Ewą Gralą, email: e.grala@cdn.pila.pl , tel. 67 352 70 14

Informacji udzielają:

Jolanta Midor, e-mail: j.midor@cdn.pila.pl,  tel. 67 352 70 11, tel. kom. 668 296 923
Irena Denisoff, e-mail: i.denisoff@cdn.pila.pl,  tel. 67 352 70 20,

w sprawach związanych z rejestracją na szkolenie

Alina Buczak, e-mail: a.buczak@cdn.pila.pl,  tel.: 67 352 70 20.

Serdecznie zapraszamy