GRANT WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY: Rozwijanie myślenia naukowego, matematycznego, argumentowania i wnioskowania na zajęciach matematycznych i informatycznych na każdym etapie kształcenia.

  • Post author:

Szanowni Państwo,

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu we współpracy z Centrum  Doskonalenia Nauczycieli w Pile oraz z Kuratorium Oświaty w Poznaniu oraz placówkami doskonalenia w Koninie, Lesznie i Poznaniu zaprasza do udziału w Grancie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

Adresaci szkolenia

Nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego.

Cele ogólne szkolenia

– wzmocnienie efektów kształcenia poprzez interdyscyplinarne nauczanie i rozwój myślenia naukowego

Cele szczegółowe szkolenia

Po zajęciach uczestnik:

  • potrafi zastosować różnorodne techniki twórczego myślenia i rozwiązywania problemów,
  • skonstruuje różne typy zadań/ćwiczeń (złożonych, problemowych, nietypowych, niealgorytmicznych, logicznych) dla uczniów w zakresie poszczególnych wymagań ogólnych podstawy programowej z uwzględnieniem najefektywniejszej metody rozwiązania,
  • dostrzeże potrzebę wykorzystania pomocy dydaktycznych, narzędzi ICT w celu zwiększenia motywacji uczniów oraz uatrakcyjnienia procesu nauczania.

Forma szkolenia:  Wykład – 2 godz.   Warsztaty – 4 godz.

Liczba godzin:  6 godzin zegarowych

Miejsca i terminy szkoleń

Poznań

grupa

data

godziny szkolenia

miejsce szkolenia

I.

8.09.2018 r. 9:00 – 15:45 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Poznaniu,  ul. Górecka 1

II.

8.09.2018 r. 9:00 – 15:45 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Poznaniu,  ul. Górecka 1

III.

22.09.2018 r. 9:00 – 15:45 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Poznaniu,  ul. Górecka 1

 

Kalisz

grupa data godziny szkolenia miejsce szkolenia

IV.

10.09.2018 r. 9:00 – 15:45 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Kaliszu,  ul. Wrocławska 182

 

Leszno

grupa data godziny szkolenia miejsce szkolenia

V.

15.09.2018 r. 9:00 – 15:45 Centrum Doskonalenia Nauczycieli
w Lesznie, ul. Bolesława Chrobrego 15

 

Konin

grupa

data

godziny szkolenia

miejsce szkolenia

VI.

17.09.2018 r. 9:00 – 15:45 Centrum Doskonalenia Nauczycieli
w Koninie, ul. Sosnowa 14

 

Piła

grupa

data

godziny szkolenia

miejsce szkolenia

VII.

10.09.2018 r. 9:00 – 15:45 Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile, ul. Bydgoska 21

VIII.

15.09.2018 r. 9:00 – 15:45 Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile, ul. Bydgoska 21

 

Zgłoszenie na szkolenie na stronie: www.ecdn.pl, od 26 czerwca 2018 r.

Cena szkolenia

13 złotych

Po dokonaniu rejestracji do wybranej grupy szkoleniowej należy dokonać wpłaty na konto Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile:
nr konta:  68 1500 1041 1210 4005 6238 0000 z dopiskiem:

szkolenie: Rozwijanie myślenia naukowego, matematycznego, argumentowania i wnioskowania na zajęciach matematycznych i informatycznych,
miejsce szkolenia (np. Kalisz),
grupa szkoleniowa (np. IV), imię i nazwisko uczestnika szkolenia.

Każdy uczestnik powinien mieć ze sobą ksero dowodu wpłaty. Odnośnie faktur prosimy o kontakt  z Panią Ewą Gralą, email: e.grala@cdn.pila.pl, tel. 67 352 70 14

Szczegółowych informacji udzielają:

Jolanta Midor, e-mail: j.midor@cdn.pila.pl,  tel. 67 352 70 11, tel. kom. 668 296 923
Irena Denisoff, e-mail: i.denisoff@cdn.pila.pl,  tel. 67 352 70 20,

w sprawach związanych z rejestracją na szkolenie

Alina Buczak, e-mail: a.buczak@cdn.pila.pl,  tel.: 67 352 70 20.

 

Serdecznie zapraszam,

Jarosław Wujkowski

dyrektor
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
w Kaliszu