Konferencja „Mój mózg moim narzędziem pracy”

  • Post author:

W III Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika podsumowano działania związane z neurodydaktyką; naukową pieczę sprawował nad nimi Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i dr Kornelia Rybicka. To dla niej i fizyka, nauczyciela III Liceum, dra Stanisława Plebańskiego badania prowadzone na Uniwersytecie Stanforda w USA stały się pretekstem do naukowych dociekań.

Konferencja została zorganizowana przez kaliski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli oraz III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu (w jubileuszowym roku obchodów 100-lecia Szkoły Dwojga Imion).

Eksperymentem objęto w III LO uczniów klas pierwszych, przyglądając się ich motywacji – koordynatorzy projektu sformułowali problem poddany analizie – czy młodzi ludzie uczą się dla doraźnych sukcesów i korzyści, czy też w zdobywaniu wiedzy stawiają na trwałość?

Wyniki eksperymentu pokazały, że z motywacją do nauki w rozumieniu trwałości nie jest najlepiej…

O korzyściach z bycia cierpliwym i konsekwentnym w procesie uczenia się mówiła Katarzyna Rzepczak, która z Katarzyną Kozieł diagnozowała młodzież:
– Mózg, który się uczy, to mózg zorientowany na rozwój. (…)

Wiedza o uczącym się mózgu, różne dyskusje, dzielenie się wątpliwościami… sprzyjają rozwojowi kompetencji językowych, czytania i rozumienia treści przyczynowo-skutkowych. Z kolei spontaniczne i twórcze przetwarzanie informacji pozwalają na tworzenie lepszych połączeń neuronowych, które później efektywnie można wykorzystywać w nauce.
Podczas wspólnych działań przy projekcie młodzież nawiązuje dobre relacje; współpracuje ze sobą, tworząc przyjazną atmosferę.

Zalety takich działań w kaliskim Koperniku chwaliła też Dorota Kinal, dyrektor departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, gość oficjalny konferencji. D. Kinal reprezentowała Marka Woźniaka Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz Marzenę Wodzińską, członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

– Bardzo wysoko oceniam poziom tego przedsięwzięcia. Uważam, że mowa o mózgu jest rzeczą bardzo istotną i bardzo ważną, tym bardziej że szkoły mają bardzo ogromny wpływa na to, jak młodzi ludzie będą funkcjonować w przyszłości. Potrzeba wiedzieć, jak ćwiczyć mózg, jak mózg poznawać, jego funkcjonowanie i możliwości. Ta wiedza pozwala na to, by młodzi ludzie rozwijali się świadomie, rozumiejąc istotę zmian, jakie się w nich dokonują. Będą motywowani – zarówno zewnętrznie, jak i wewnętrznie.

Referaty na konferencji wygłosili m.in.: Katarzyna Rzepczak, dr. Stanisław Plebański, dr. Grzegorz Wieczorek, dr. Piotr Molenda, nauczyciel konsultant z Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu i Jarosław Wujkowski, dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu.

Zdjęcia i tekst częściowo za rc.fm, Witold Torbiarczyk.