Szkolenie grantowe G/37 – „Jestem świadomym nauczycielem – konstruowanie własnych programów nauczania w świetle podstawy programowej i metodyki pracy. Nowatorstwo, innowacje w świetle nowej podstawy programowej i aktów prawnych”

  • Post author:

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie we współpracy z Kuratorium Oświaty w Poznaniu oraz placówkami doskonalenia nauczycieli w Kaliszu, Lesznie, Pile i Poznaniu organizuje grant Wielkopolskiego Kuratora Oświaty
“Jestem świadomym nauczycielem – konstruowanie własnych programów nauczania w świetle podstawy programowej i metodyki pracy. Nowatorstwo, innowacje w świetle nowej podstawy programowej i aktów prawnych”.
Adresatami grantu edukacyjnego są nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadpodstawowych z województwa wielkopolskiego. 

Więcej informacji na stronach CDN w Koninie:
https://cdnkonin.pl/index.php?it=2018066