Grant „Edukacja muzyczna w szkole i przedszkolu”

  • Post author:

Szanowni Państwo,

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu zaprasza do udziału w Grancie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty „Edukacja muzyczna w szkole i przedszkolu”.

Cel ogólny:

Podniesienie jakości kształcenia muzycznego – wzmocnienie kompetencji merytorycznych i metodycznych nauczycieli w zakresie umiejętności określonych w podstawie programowej.

Adresaci:

nauczyciele przedszkoli i szkół podstawowych województwa wielkopolskiego

W celu zgłoszenia się na szkolenie należy dokonać rejestracji on-line poprzez stronę Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu.  Będzie to możliwe od 27 sierpnia 2018 roku.

http://odnpoznan.pl/sub,pl,gra_sie_3.html

Serdecznie zapraszamy