Konferencja naukowo-metodyczna „Mój mózg moim warsztatem pracy”

  • Post author:

Zapraszamy do udziału w Konferencji nauczycieli przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych.

Celem konferencji organizowanej przez III Liceum Ogólnokształcące w Kaliszu i Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu jest upowszechnienie dobrych praktyk edukacyjnych na każdym etapie kształcenia.

Chcemy pokazać nauczycielom i uczniom, jak ważna jest samoświadomość faktu, że mózg stanowi nasz warsztat pracy. Zależy nam na tym, aby dokonali samooceny własnego procesu uczenia i uczenia się pod kątem pracowitości, wytrwałości. Chcemy przekonać uczestników konferencji, że rozwój mózgu i zdolności poznawczych nie musi być uwarunkowany genetycznie.

Zależy nam na tym, aby efektem działań podjętych w czasie konferencji było przyswojenie sobie nawyków kultury uczenia się dzięki samodyscyplinie intelektualnej.

W ramach konferencji przewidziano: wykłady naukowe, komunikaty, prezentacje prac uczniów, występy: chóru III LO, teatru Niby Nic, formacji tanecznej Jagiellonki Dance.

Konferencji towarzyszy wystawa plakatów na korytarzu szkoły. Nauczyciele uczestniczący w konferencji otrzymają zaświadczenia wystawione przez III Liceum Ogólnokształcące w Kaliszu.

Potwierdzenie udziału w Konferencji prosimy przesłać do 7 czerwca 2018 r. na adres mailowy: sekretariat@kopernik.kalisz.pl

Miejsce i termin:

Aula III LO w Kaliszu
8 czerwca 2018 r., godz. 9.00

Organizator:

III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika
62-800 Kalisz, ul. Kościuszki 10
Telefon : 627571735

Współpraca:

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu
62-800 Kalisz, ul. Wrocławska 182

Patronat Honorowy:

 Wielkopolski Kurator Oświaty