Konkurs • Szkoła Roku, Nauczyciel Roku

 • Post author:

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele
wszystkich typów szkół i placówek oświatowych na terenie Południowej Wielkopolski

Miło nam zakomunikować, że Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, ogłosił właśnie kolejną edycję konkursów na

 • WIELKOPOLSKĄ SZKOŁĘ ROKU
 • WIELKOPOLSKIEGO NAUCZYCIELA ROKU

Wśród nas pracują zarówno wybitni nauczyciele jak i ponadprzeciętne szkoły, których dorobek zasługuje na docenienie i upowszechnienie.

Termin zgłoszenia kandydatur mija w dniu 30 czerwca 2018. Wydaje się on odległy, ale czas szybko płynie.

Dlatego prosimy o zainteresowanie się tegoroczną edycją tych konkursów i liczne zgłoszenia naszych nauczycieli i placówek zgodnie z regulaminami możliwie najwcześniej.

Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane szkoły i nauczycieli do wzięcia udziału w konkursie.

Szczegóły znajdziecie Państwo na stronie Urzędu Marszałkowskiego:

Konkurs – szczegółowe informacje


Przystępując do Konkursów o tytuł Wielkopolska Szkoła Roku oraz Wielkopolski Nauczyciel Roku, w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.
 2. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach:
  1. przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursów o tytuł Wielkopolska Szkoła Roku oraz Wielkopolski Nauczyciel Roku,
  2. archiwalnych,
  3. promocji Województwa Wielkopolskiego z wykorzystaniem wizerunku zwycięzcy, laureatów i wyróżnionych.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzamy:
  1. na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystanie wizerunku,
  2. w związku z wykonaniem zadania realizowanego w interesie publicznym.
 4. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych, Departament Organizacyjny i Kadr, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34 61-714 Poznań, e-mail: inspektor.ochrony@umww.pl.
 5. Państwa dane osobowe przetwarzane będą prze okres 10 lat zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną.
 6. Podanie danych osobowych jest warunkiem umownym, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości realizacji celów, dla których są gromadzone.
 7. Przysługuje Państwu prawo do usunięcia danych osobowych, w przypadku o którym mowa w pkt. 3a.
 8. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w przypadku o którym mowa w pkt. 3a.
 9. Przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych osobowych, w przypadku o którym mowa w pkt. 3a i gdy dane te są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 10. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
 11. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z Państwa sytuacją szczególną w przypadku o którym mowa w pkt. 3b.
 12. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 13. Państwa dane osobowe będą podawane Kapitule Konkursu powołanej przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego.
 14. W przypadku uzyskania tytułu zwycięzcy, laureata lub wyróżnionego Państwa dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, wizerunek, nazwa szkoły, będą podawane do publicznej wiadomości.