RoboD@y 2018 w Cielczy

  • Post author:

30 kwietnia br. w SP im. Bohaterów Westerplatte w Cielczy odbyła się konferencja promująca innowacyjne technologie edukacyjne rozwijające myślenie komutacyjne. Konferencji towarzyszyły warsztaty, w których udział wzięły dzieci i młodzież z siedmiu szkół z Jarocina i okolic.  

Organizatorami tego przedsięwzięcia byli:  Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Cielczy, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu, Urząd Miasta i Gminy w Jarocinie oraz Zespół Szkół nr 5 w Jarocinie. Łącznie wzięło w niej udział ponad 200 osób. Oprócz dzieci i młodzieży obecni byli przedstawiciele samorządów lokalnych, nauczyciele, rodzice i przedsiębiorcy. 

Wszystkich zgromadzonych powitał Roman Przybylski , dyrektor SP w Cielczy.

Rajmund Banaszyński, Przewodniczący Rady Miejskiej w Jarocinie mówił w swoim wystąpieniu o nieodzowności funkcjonowania edukacji w chmurze i znaczeniu wykorzystywania smartfonów w praktyce edukacyjnej. Przedstawił wnioski płynące z realizacji programu „eSzkoła – Moja Wielkopolska” oraz projektu „Jarocin – kreatywna szkoła”, w ramach którego do szkół Jarocina i gminy Jarocin trafiło ok.  850 komputerów. Bardzo ważnym spostrzeżeniem Rajmunda Banaszyńskiego wypływającym z praktyki realizacji tych programów było podkreślenie roli dobrze motywowanego nauczyciela. „Choć wyposażylibyśmy szkoły w super nowoczesne urządzenia – bez nauczyciela pasjonata, który potrafi zauroczyć uczniów, wykorzystanie najnowszych technologii byłoby niemożliwe” – powiedział Banaszyński.

Wprowadzenie do konferencji na temat rangi i roli innowacyjnych technologii w programowaniu wygłosił Jarosław Wujkowski,  dyrektor  Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu. 

Beata Włoch, nauczyciel Zespołu Szkół nr 5 w Jarocinie, na co dzień doradca metodyczny ODN w Kaliszu, wygłosiła wykład dotyczący rozwijania myślenia komutacyjnego za pośrednictwem technologii informatycznych i analogowych pomocy do nauki programowania. 

Warsztaty dla uczniów różnych grup wiekowych przeprowadzili: Joanna Borusiak, Aldona Dutkowiak, Katarzyna Gulcz, Danuta Kościelniak, Ewelina Lorenz, Alicja Szalkowska i Przemysław Chlebicki ze Szkoły Podstawowej w Cielczy; Wojciech Kos, nauczyciel konsultant ODN w Kaliszu; Maria Bednarek, Dorota Górecka, Aleksandra Orpel, Kamila Roszak, Beata Włoch, Dorota Wojtkowiak z Zespołu Szkół nr 5 im. I Pułku Lotnictwa Myśliwskiego „Warszawa” w Jarocinie. 

Warsztaty obejmowały naukę programowania: ARDUINO, OZOBOTY, SCOTTIE GO, KODOWANIE NA DYWANIE, mBOTy oraz LEGO MINDSTORM EV3.

Ostatnim elementem konferencji był finałowy pokaz walk sumo robotów EV3, który wzbudził wśród publiczności prawdziwą eksplozję  emocji. Prowadził go nauczyciel Przemysław Chlebicki z SP w Cielczy. Dzieci i młodzież gorąco dopingowały swoje drużyny, które wcześniej, w trakcie warsztatów, zbudowały i zaprogramowały Roboty LEGO MINDSTORM EV3.

Pierwsze miejsce w pojedynku robotów zdobyli uczniowie z klas gimnazjalnych ze Szkoły Podstawowej w Cielczy, natomiast miejsca drugie, trzecie i czwarte zajęły drużyny gimnazjalistów z Zespołu Szkół nr 5 w Jarocinie.

Bardzo atrakcyjne nagrody dla zwycięskich szkół ufundował Urząd Miasta i Gminy w Jarocinie a wręczył je, w towarzystwie Rajmunda Banaszyńskiego i Jarosława Wujkowskiego, Roman Przybylski , dyrektor SP w Cielczy. On też oficjalnie zakończył konferencję. 

Wspólnie z dyrektorem ODN w Kaliszu ustalono kontynuację przedsięwzięcia w przyszłości. Dyrektorzy Wujkowski i Przybylski ustalili, że adresatami następnej konferencji i warsztatów powinni być w większej mierze nauczyciele.

Konferencja znakomicie wpisała się w realizację podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa, a szczególnie we wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego z uwzględnieniem nauki programowania i podniesienie jakości edukacji informatycznej.