Rola i zadania dyrektora – lider pracy zespołowej, pomoc psychologiczno – pedagogiczna, zarządzanie pokoleniami, prawne aspekty współpracy z rodzicami, ochrona danych osobowych, stosowanie KPA, ocena pracownicza

Szanowni Państwo,

Centrum  Doskonalenia Nauczycieli w Pile we współpracy z Kuratorium Oświaty w Poznaniu oraz placówkami doskonalenia nauczycieli w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Poznaniu zaprasza do udziału w Grancie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

Rola i zadania dyrektora – lider pracy zespołowej, pomoc psychologiczno –  pedagogiczna, zarządzanie pokoleniami, prawne aspekty współpracy z rodzicami, ochrona danych osobowych, stosowanie KPA, ocena pracownicza

 

Adresaci szkolenia:

Nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych z województwa wielkopolskiego.

 

Cele ogólne szkolenia :

 • wyposażenie uczestników szkolenia w podstawową wiedzę nt. obowiązków dyrektora szkoły/placówki,
 • zapoznanie z obowiązkami dyrektora w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • zapoznanie z rolą i zadaniami dyrektora jako organizatora pracy zespołowej,
 • omówienie prawnych aspektów współpracy z rodzicami,
 • zapoznanie z obowiązkami dyrektora w zakresie ochrony danych osobowych,
 • aktualizacja wiedzy nt. stosowania KPA,
 • ocena pracy jako narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi.

 

Cele szczegółowe szkolenia :

Szkolenie pozwoli uczestnikom:

 • interpretować i stosować w praktyce prawo oświatowe,
 • organizować pracę własną i zespołów nauczycielskich,
 • interpretować i stosować zapisy orzeczeń i opinii poradni psychologiczno-pedagogicznych,
 • budować relacje z rodzicami oparte o przepisy prawa,
 • stosować w praktyce przepisy dot. ochrony danych osobowych,
 • stosować ocenę pracowniczą jako element zarządzania kadrami.

 Liczba godzin: 6 godzin zegarowych

Wykład – 3 godz., warsztaty – 3 godz.

 

Miejsca i terminy szkoleń:

Kalisz

grupa data godziny szkolenia miejsce szkolenia
III. 05.06.2018 r. 10.00 – 16.30 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Kaliszu,  ul. Wrocławska 182
IV. 05.06.2018 r. 10.00 – 16.30 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Kaliszu,  ul. Wrocławska 182

 

 

Poznań

grupa data godziny szkolenia miejsce szkolenia
I. 30.05.2018 r. 10.00 – 16.30 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Poznaniu,  ul. Górecka 1
II. 30.05.2018 r. 10.00 – 16.30 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Poznaniu,  ul. Górecka 1

 

Leszno

grupa data godziny szkolenia miejsce szkolenia
V. 25.05.2018 r. 10.00 – 16.30 Centrum Doskonalenia Nauczycieli
w Lesznie, ul. Bolesława Chrobrego 15

 

Konin

grupa data godziny szkolenia miejsce szkolenia
VI. 07.06.2018 r. 10.00 – 16.30 Centrum Doskonalenia Nauczycieli
w Koninie, ul. Sosnowa 14

 

Piła

grupa data godziny szkolenia miejsce szkolenia
VII. 08.06.2018 r. 10.00 – 16.30 Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile ul. Bydgoska 21
VIII. 08.06.2018 r. 10.00 – 16.30 Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile ul. Bydgoska 21

 

Zgłoszenie na szkolenie na stronie: www.ecdn.pila.pl

 

 

Cena szkolenia: 13 złotych

 

Po dokonaniu rejestracji do wybranej grupy szkoleniowej należy dokonać wpłaty na konto Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile:
nr konta:  68 1500 1041 1210 4005 6238 0000 z dopiskiem

szkolenie:  Rola i zadania dyrektora – lider pracy zespołowej, pomoc psychologiczno – pedagogiczna, zarządzanie pokoleniami, prawne aspekty współpracy z rodzicami, ochrona danych osobowych, stosowanie KPA, ocena pracownicza

miejsce szkolenia: (np. Piła),

grupa szkoleniowa: (np. VII), imię i nazwisko uczestnika szkolenia.

Każdy uczestnik powinien mieć ze sobą ksero dowodu wpłaty. Odnośnie faktur prosimy o kontakt  z Panią Ewą Gralą, email: e.grala@cdn.pila.pl , tel. 67 352 70 14

 

Informacji udzielają:
Jolanta Midor , e-mail: j.midor@cdn.pila.pl,  tel. 67 352 70 11, tel. kom. 668 296 923

 

Irena Denisoff, e-mail: i.denisoff@cdn.pila.pl,  tel. 67 352 70 20,

 

w sprawach związanych z rejestracją na szkolenie

Alina Buczak, e-mail: a.buczak@cdn.pila.pl,  tel.: 67 352 70 20.

 

Serdecznie zapraszamy