Konkurs: „Mój pierwszy telefon – ochrona prywatności w sieci”

  • Post author:

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, organizuje Konkurs „Mój pierwszy telefon – ochrona prywatności w sieci”, do udziału, w którym serdecznie zapraszamy uczniów szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych, które zostały objęte VIII edycją Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego GIODO „Twoje dane – Twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych– inicjatywa skierowana do uczniów i nauczycieli”

Cel Konkursu:

  • zachęcenie dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów do głębszego zainteresowania się problematyką ochrony prywatności i danych osobowych,
  • zwrócenie szczególnej uwagi dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych na potrzebę stosowania zasad ochrony danych osobowych przy użyciu telefonu,
  • wyłonienie laureatów wśród uczniów szkół, którzy wykażą się przede wszystkim wiedzą i kreatywnością z zakresu tematyki konkursu.

Przedmiot Konkursu:

Zaprezentowanie w formie mini-poradnika, infografiki lub filmu istoty tego, czym jest mobilne bezpieczeństwo i ochrona prywatności w Internecie. Uczestnicy konkursu muszą sami zdefiniować obszar tematyczny i dotrzeć do informacji oraz zachęcić swoich opiekunów do wspólnego przedyskutowania kwestii bezpieczeństwa w Internecie i ochrony prywatności podczas używania telefonu.

Serdecznie zachęcamy do przysyłania zgłoszeń konkursowych z dopiskiem „Konkurs dla uczniów 2018” do dnia 8 maja 2018 roku (decyduje data stempla pocztowego) do:

Generalny Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa

Regulamin konkursu do pobrania:

Regulamin konkursu dla uczniów 2018

Plakat konkursu do pobrania:

PLAKAT KONKURS GIODO_2018