Szkolenie „Model pracy z uczniem zagrożonym niedostosowaniem społecznym w środowisku szkolnym”

  • Post author:

Serdecznie zapraszamy pedagogów i psychologów szkolnych na szkolenie „Model pracy z uczniem zagrożonym niedostosowaniem społecznym w środowisku szkolnym”, które odbędzie się 23 maja 2018, godz. 10.00-15.00. Szkolenie prowadzić będzie Pani Sławomira Tobolska, wicedyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jarocinie.

Tematyka:

  • Niedostosowanie społeczne – przyczyny i zagadnienia diagnozy.
  • Planowanie i koordynowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom zagrożonym niedostosowaniem społecznym oraz niedostosowanym społecznie.
  • Realizacja zajęć edukacyjnych – obowiązkowych i zajęć dodatkowych w pracy z uczniem niedostosowanym społecznie – wskazówki i propozycje doboru metod pracy do uwzględnienia w IPET.
  • Sposoby i strategie reagowania na sytuacje trudne w klasie.

 

Zapisy na szkolenie w systemie ISOS, symbol PP/23/01