II edycja konkursu „Będę Biznesmenem – BeBi”

  • Post author:

Departament Edukacji i Nauki informuje o organizacji II edycji konkursu „Będę Biznesmenem –BeBi” dla uczniów liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia.

Celem Konkursu jest:

  • pobudzenie przedsiębiorczości i kreatywnego myślenia uczniów,
  • rozwijanie umiejętności wystąpień publicznych uczniów,
  • stymulowanie pracy zespołowej wśród uczniów,
  • podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli w zakresie zagadnień dotyczących przedsiębiorczości (tworzenie elementów biznes planu,
  • budowanie zespołów projektowych, wykorzystanie metod kreatywnego myślenia).

Podstawowym zadaniem konkursowym jest przygotowanie biznesplanu w trzyosobowych zespołach uczniowskich pod kierunkiem nauczyciela – opiekuna. Biznesplan dotyczyć powinien dowolnego, realnego przedsięwzięcia stworzonego przez uczniów.

Zachęcamy do udziału w konkursie. Termin przesyłania prac konkursowych upływa 26.05.2018.

W ramach konkursu organizowane będą szkolenia dla nauczycieli w terminie od 9- 21 kwietnia. Termin szkolenia podany będzie na stronie właściwego ośrodka.

Załączniki:

Regulamin konkursu „Będę Biznesmenem – BeBi”