Zapraszamy nauczycieli do tworzenia programów nauczania

  • Post author:

KO w Poznaniu i ORE w Warszawie informują o realizacji projektu „Tworzenie programów nauczania oraz scenariuszy lekcji i zajęć wchodzących w skład zestawów narzędzi edukacyjnych wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy”. Propozycja dotyczy opracowania autorskich programów z następujących przedmiotów:

  • opracowanie autorskich koncepcji programów nauczania w zakresie następujących przedmiotów:
  • wychowanie przedszkolne
  • edukacja wczesnoszkolna
  • szkoła podstawowa
  • liceum/technikum zakres podstawowy
  • liceum/technikum zakres rozszerzony.
  • szkoła branżowa I stopnia
  • szkoła branżowa II stopnia

Szczegóły znajdziecie Państwo pod linkami:

Jarosław Wujkowski
Dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu