VI KONKURS FIZYCZNY na „Ciekawe doświadczenie fizyczne”

 • Post author:

I. Organizatorem Konkursu jest:

 • Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu
 • I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Jarocinie,
 • Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Jarocinie

II. Celem konkursu jest pobudzanie i rozwijanie:

 • ciekawości poznawczej,
 • umiejętności badawczych
 • umiejętności planowania, przygotowania i demonstracji doświadczenia,
 • umiejętności stosowania  technik prezentacji,
 • umiejętności  budowania  warsztatu pracy fizyka.

III. Do udziału w konkursie można zgłaszać uczniów prezentujących doświadczenia pokazowe z fizyki możliwe do   wykonania w klasie lub sali wykładowej.  Doświadczenia nie mogą zawierać elementów zagrażających zdrowiu i życiu uczestników i obserwatorów. Konkurs dotyczy doświadczeń nowych lub rzadko demonstrowanych. Można również zaproponować nowy sposób prezentacji eksperymentów należących do kanonu demonstracji fizycznych. Łączny czas przewidziany na prezentację oraz omówienie demonstrowanego zjawiska  wynosi do 15 min.

1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Udział  w konkursie może być indywidualny lub zespołowy.

Konkurs  oceniany będzie w dwóch  oddzielnych kategoriach:

 • dla uczniów szkół podstawowych ,
 • dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

2. Kryteria oceny doświadczenia:

 • czytelność  i  atrakcyjność demonstracji ,
 • poprawność merytoryczna  interpretacji zjawiska.

3. Termin i tryb zgłaszania doświadczeń konkursowych.

Zgłoszenie wraz z krótkim opisem doświadczenia (do ½ strony,), nazwiskami  uczniów i  nauczyciela należy złożyć do dnia  10 maja  2018 r. na adres (pocztą tradycyjną lub mailową):

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu
ul. Wrocławska 182
62-800 Kalisz
e-mail: sekretariat@odn.kalisz.pl

lub

I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki
ul. T. Kościuszki 31
63-200 Jarocin
e-mail:  dyrekcja@liceum-jarocin.pl

Konkurs odbędzie się   18 maja 2018 r. o godz. 10.00  w  I Liceum Ogólnokształcącym  im. T. Kościuszki w Jarocinie,  ul. Tadeusza Kościuszki 31.

Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z udziałem  w konkursie.  Uczestnicy winni zgłosić się w I LO w Jarocinie w dniu konkursu o godz. 9.30 celem przygotowania  eksperymentu.

Regulamin konkursu do pobrania:
Regulamin VI konkursu na dośw. 2018 r.