Dyżury konsultantów

  • Post author:

PRACOWNIA INFORMACJI PEDAGOGICZNEJ
I TECHNOLOGII CYFROWYCH

Wojciech Kos

KIEROWNIK PRACOWNI • konsultant ds. edukacji informatycznej i multimedialnej
Pokój 23 • tel. 887 081 855 • e-mail: wojciech.kos@odn.kalisz.pl

Dni i godziny dyżurów:

Poniedziałek 10.00-13.00
Wtorek 14.00-17.00
Środa 10.00-13.00
Czwartek 14.00-17.00
Piątek 10.00-13.00


Jarosław Wujkowski

konsultant ds. informacji pedagogicznej i analiz
Pokój 24 • tel. 887 081 841 • e-mail: jaroslaw.wujkowski@odn.kalisz.pl

Dni i godziny dyżurów:

Poniedziałek 10.00-14.00
Wtorek 13.00-15.00
Środa 12.00-15.00
Czwartek 8.00-11.00
Piątek 8.00-11.00


PRACOWNIA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO ORAZ WSPARCIA PROCESOWEGO SZKÓŁ

Danuta Iwona Grzanka

KIEROWNIK PRACOWNI • konsultant ds. kadry kierowniczej
Pokój 42 • tel. 887 081 840 • e-mail: danuta.grzanka@odn.kalisz.pl

Dni i godziny dyżurów:

Poniedziałek 11.00-14.00
Wtorek 9.00-12.00
Środa 11.00-14.00
Czwartek 8.00-10.00
Piątek 13.00-17.00


Anna Bobińska

konsultant ds. przedmiotów ogólnokształcących
Pokój 37 • tel. 887 081 849 • e-mail: anna.bobinska@odn.kalisz.pl

Dni i godziny dyżurów:

Poniedziałek 10.00-12.00
Czwartek 15.00-18.00
Piątek 16.00-18.30


Agnieszka Ciekalska

konsultant ds. wychowania i profilaktyki
Pokój 38 • tel. 887 081 851 • e-mail: agnieszka.ciekalska@odn.kalisz.pl

Dni i godziny dyżurów:

Poniedziałek 11.00-14.00
Wtorek 8.00-11.00
Środa 8.00-11.00
Czwartek 10.00-13.00
Piątek 10.00-13.00


Agnieszka Ewiak

konsultant ds. języków obcych
Pokój 30/2 • tel. 887 081 856 • agnieszka.ewiak@odn.kalisz.pl

Dni i godziny dyżurów:

Poniedziałek 12.00-15.00
Wtorek 11.25-14.25
Środa 11.25-14.30
Czwartek 11.25-14.30


Małgorzata Juda–Mieloch

konsultant ds. przedmiotów ogólnokształcących
Pokój 37 • tel. 887 081 849 • e-mail: malgorzata.judamieloch@odn.kalisz.pl

Dni i godziny dyżurów:

Poniedziałek 12.00-15.00
Wtorek 12.00-15.00
Środa 12.00-15.00
Czwartek 12.00-15.00
Piątek 12.00-15.00


Ewa Kowalczyk–Wiśniewska

nauczyciel konsultant ds. edukacji artystycznej
Pokój 41 • tel. 887 081 853 • e-mail: ewa.kowalczyk-wisniewska@odn.kalisz.pl

Dni i godziny dyżurów:

Poniedziałek 9.00-12.00
Wtorek 16.00-19.00
Środa 16.00-19.00
Czwartek 9.00-12.00
Piątek 10.00-13.00


Piotr Molenda

konsultant ds. przedmiotów ogólnokształcących
Pokój 41 • tel. 887 081 853 • e-mail: piotr.molenda@odn.kalisz.pl

Dni i godziny dyżurów:

Poniedziałek 11.00-14.00
Wtorek 8.00-10.00
Czwartek 14.30-17.0


Grażyna Stępniewska

konsultant ds. przedmiotów ogólnokształcących
Pokój 24 • tel. 887 081 842 • e-mail: grazyna.stepniewska@odn.kalisz.pl

Dni i godziny dyżurów:

Poniedziałek 11.30-14.30
Wtorek 9.00-12.00
Środa 11.30-14.30
Czwartek 11.00-14.00
Piątek 10.00-13.00


Sylwia Zimoch

konsultant ds. doradztwa zawodowego
Pokój 30/2 • tel. 887 081 856 • e-mail: sylwia.zimoch@odn.kalisz.pl

Dni i godziny dyżurów:

Środa 15.00-17.00
Czwartek 15.30-17.30


PRACOWNIA DORADZTWA ORAZ SIECI WSPÓŁPRACY
I SAMOKSZTAŁCENIA

Sylwia Melka

KIEROWNIK PRACOWNI • konsultant ds. doradztwa
Pokój 40 • tel. 887 081 852 • e-mail: sylwia.melka@odn.kalisz.pl

Dni i godziny dyżurów:

Poniedziałek 12.30-15.30
Wtorek 16.00-19.00
Środa 12.00-15.00
Czwartek 14.00-17.00
Piątek 10.00-13.00