PRACOWNIA INFORMACJI PEDAGOGICZNEJ
I TECHNOLOGII CYFROWYCH

Wojciech Kos

KIEROWNIK PRACOWNI • konsultant ds. informatyki
Pokój 23 • tel. 887 081 855 • e-mail: wojciech.kos@odn.kalisz.pl

Dni i godziny dyżurów:

Poniedziałek 10.00-13.00
Wtorek 14.00-17.00
Środa 10.00-13.00
Czwartek 12.00-15.00
Piątek 12.00-15.00


Jarosław Wujkowski

konsultant ds. informacji pedagogicznej i analiz
Pokój 24 • tel. 887 081 841 • e-mail: jaroslaw.wujkowski@odn.kalisz.pl

Dni i godziny dyżurów:

Poniedziałek 12.00-15.00
Wtorek 12.00-15.00
Środa 12.00-15.00
Czwartek 15.00-18.00
Piątek 12.00-15.00


PRACOWNIA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO ORAZ WSPARCIA PROCESOWEGO SZKÓŁ

Danuta Iwona Grzanka

KIEROWNIK PRACOWNI • konsultant ds. edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, kadry kierowniczej i awansu zawodowego nauczycieli
Pokój 42 • tel. 887 081 840 • e-mail: danuta.grzanka@odn.kalisz.pl

Dni i godziny dyżurów:

Poniedziałek 9.00-13.00
Wtorek 9.00-12.00
Środa 9.00-12.00
Czwartek 15.00-18.00
Piątek 9.00-12.00


Anna Bobińska

konsultant ds. geografii, edukacji przyrodniczej i ekonomicznej
Pokój 43 • tel. 887 081 832 • e-mail: anna.bobinska@odn.kalisz.pl

Dni i godziny dyżurów:

Poniedziałek 9.00-12.00
Czwartek 16.00-18.30
Piątek 16.00-18.00


Agnieszka Ciekalska

konsultant ds. wychowania i profilaktyki
Pokój 38 • tel. 887 081 851 • e-mail: agnieszka.ciekalska@odn.kalisz.pl

Dni i godziny dyżurów:

Poniedziałek 11.00-14.00
Wtorek 8.00-11.00
Środa 8.00-11.00
Czwartek 10.00-13.00
Piątek 10.00-13.00


Agnieszka Ewiak

konsultant ds. języka angielskiego i języków obcych
Pokój 44 • tel. 887 081 856 • agnieszka.ewiak@odn.kalisz.pl

Dni i godziny dyżurów:

Urlop


Małgorzata Juda-Mieloch

konsultant ds. języka polskiego i edukacji humanistycznej
Pokój 37 • tel. 887 081 849 • e-mail: malgorzata.judamieloch@odn.kalisz.pl

Dni i godziny dyżurów:

Poniedziałek 8.00-11.00
Wtorek 11.00-14.00
Środa 11.00-14.00
Czwartek 7.00-10.00
Piątek 8.00-11.00


Ewa Kowalczyk-Wiśniewska

nauczyciel konsultant ds. przedmiotów artystycznych i narzędzi multimedialnych
Pokój 41 • tel. 887 081 853 • e-mail: ewa.kowalczyk-wisniewska@odn.kalisz.pl

Dni i godziny dyżurów:

Poniedziałek 9.00-12.00
Wtorek 15.00-18.00
Środa 16.00-19.00
Czwartek 9.00-12.00
Piątek 9.00-12.00


Małgorzata Kraszkiewicz

nauczyciel konsultant ds. edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Pokój 44 • tel. 887 081 856 • e-mail: malgorzata.kraszkiewicz@odn.kalisz.pl

Dni i godziny dyżurów:

Pierwszy poniedziałek miesiąca 12.00-15.00
Pozostałe poniedziałki miesiąca 14.30-17.15


Grażyna Stępniewska

konsultant ds. edukacji historycznej i obywatelskiej
Pokój 24 • tel. 887 081 842 • e-mail: grazyna.stepniewska@odn.kalisz.pl

Dni i godziny dyżurów:

Poniedziałek 11.30-14.30
Wtorek 12.00-15.00
Środa 9.30-12.00
Czwartek 12.00-15.00
Piątek 11.30-14.30


Sylwia Zimoch

konsultant ds. doradztwa zawodowego
Pokój 30/2 • tel. 887 081 856 • e-mail: sylwia.zimoch@odn.kalisz.pl

Dni i godziny dyżurów:

Poniedziałek 15.00-17.00
Środa 15.00-17.00
Piątek 15.00-17.00


Aleksander Ziobro

konsultant ds. ogólnokształcących i wychowania fizycznego
Pokój 37 • tel. 887 081 849 • e-mail: aleksander.ziobro@odn.kalisz.pl

Dni i godziny dyżurów:

Poniedziałek 10.00-13.00
Wtorek 11.00-14.00
Środa 11.00-14.00
Czwartek 12.00-15.00
Piątek 10.00-13.00


PRACOWNIA DORADZTWA ORAZ SIECI WSPÓŁPRACY
I SAMOKSZTAŁCENIA

Sylwia Melka

KIEROWNIK PRACOWNI • konsultant ds. wychowania i opieki
Pokój 40 • tel. 887 081 852 • e-mail: sylwia.melka@odn.kalisz.pl

Dni i godziny dyżurów  :

Poniedziałek 10.00-13.00
Wtorek 16.00-19.00
Środa 13.00-16.00
Czwartek 10.00-13.00
Piątek 10.00-13.00

Skip to content