List MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

 • Post author:

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy szkół,
Nauczyciele i Pracownicy Oświaty,

zdrowie i bezpieczeństwo dzieci jest naszym priorytetem. Każdego dnia troszczymy się o to, aby nasi uczniowie we właściwy sposób dbali o swoje zdrowie. Wiemy, że odpowiednio wyrobione wśród dzieci już od najmłodszych lat nawyki związane z edukacją prozdrowotną pozwolą na utrzymanie dobrej kondycji fizycznej w przyszłości.

W Ministerstwie Edukacji Narodowej trwają obecnie prace nad nowelizacją przepisów rozporządzenia o bhp w szkołach i placówkach oświatowych. Planujemy w tym roku przeprowadzenie kampanii informacyjnej, w której przybliżymy problem przeciążonych tornistrów i pokażemy jego wpływ na zdrowie dziecka. Chcemy, uwrażliwić młodych ludzi, a przede wszystkim ich rodziców na negatywne następstwa noszenia zbyt ciężkich plecaków, a także zaapelować o kontrolowanie zawartości tornistrów dzieci.

Warto zauważyć, że problem przeciążonych tornistrów szkolnych wynika z kilku przyczyn.

Dzieci często noszą w plecakach więcej podręczników i zeszytów niż te, które wynikają z zajęć lekcyjnych w danym dniu. W tornistrach uczniów możemy znaleźć wszystko to, co lubią, co wydaje im się potrzebne i ważne, m.in. słowniki, pamiętniki, zabawki, gry. Dzieci często nie zdają sobie sprawy z tego, że każda dodatkowa rzecz w plecaku, to zbędny i szkodliwy ciężar.

W związku z tym zwracamy się do Państwa ze szczególnym apelem, aby:

 • Wymagać od uczniów noszenia tylko niezbędnych podręczników i zeszytów w danym dniu zajęć lekcyjnych;
 • Przekazywać dzieciom i ich opiekunom rzetelną wiedzę na temat profilaktyki wad postawy;
 • Zapewnić uczniom odpowiedni poziom aktywności fizycznej;
 • Rozmawiać z uczniami i rodzicami o tym, że waga plecaka ma znaczenie i uwrażliwiać ich na ten problem;
 • Pamiętać, że praca domowa jest ważna, ale uczeń musi mieć również czas na odpoczynek i realizowanie swoich pasji;
 • Korzystać z e-zasobów edukacyjnych dostępnych na stronach internetowych Ośrodka Rozwoju Edukacji, Ministerstwa Edukacji Narodowej;
 • Zwracać uwagę na właściwe nawyki ruchowe dziecka (zachowanie symetrii ciała przy wykonywaniu czynności ruchowych i statycznych, zachowywanie właściwej pozycji podczas lekcji);
 • Zapewnić uczniom bezpieczne i higieniczne warunki nauki;
 • Umożliwić uczniom bezpieczne przechowywanie podręczników i materiałów edukacyjnych w szkole;
 • Zapewnić prawidłowy rozkład zajęć edukacyjnych uwzględniający zasady ochrony zdrowia i higieny pracy;
 • Zadbać o to, aby uczniowie mieli równomierne obciążenie zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia;

Pamiętajmy, że kształtowanie właściwych nawyków prozdrowotnych to jedno z istotnych zadań szkoły. Jedynie wspólne działania edukujące dzieci w zakresie odpowiedniego dbania o własne zdrowie sprawią, że będą mogły cieszyć się przez lata sprawnością i aktywnością fizyczną.

W poczuciu odpowiedzialności za zdrowie dzieci i młodzieży w połowie stycznia br. wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym podpisałam deklarację o współpracy na rzecz rozwoju edukacji zdrowotnej w środowisku szkolnym. Jednym z efektów porozumienia jest organizacja cyklu 16 konferencji regionalnych skierowanych do dyrektorów szkół i nauczycieli.
Będą one organizowane przez Kuratoria Oświaty oraz Państwową Inspekcję Sanitarną pod patronatem MEN oraz GIS.

Pierwsza konferencja odbędzie się 12 marca br. w Kielcach, zaś kolejne w: Olsztynie (14 marca), Warszawie (20 marca), Krakowie (4 kwietnia), Opolu (5 kwietnia), Rzeszowie (6 kwietnia), Białymstoku (11 kwietnia), Lublinie (12 kwietnia), Bydgoszczy (17 kwietnia), Wrocławiu i Szczecinie (18 kwietnia), Gorzowie Wielkopolskim (24 kwietnia), Poznaniu oraz Łodzi (25 kwietnia), Katowicach (16 maja) i Gdańsku (29 maja).

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji w regionach zamieszczone będą na stronach internetowych Kuratoriów Oświaty. Serdecznie zapraszam do udziału w tych przedsięwzięciach.

Wnioski z konferencji podsumujemy podczas ogólnopolskiego kongresu „Dobra opieka”, który planujemy zorganizować na przełomie maja i czerwca br.

 

Zdrowie dzieci to nasza wspólna sprawa. 

Łączę wyrazy szacunku
Anna Zalewska
Minister Edukacji Narodowej