KONFERENCJA • Praktyczne wsparcie młodzieży niedostosowanej społecznie i zagrożonej niedostosowaniem.

 • Post author:

Konferencja poświęcona praktycznym zagadnieniom wsparcia młodzieży niedostosowanej społecznie i zagrożonej niedostosowaniem w kontekście roli placówki socjoterapeutycznej powstającej w Cerekwicy Nowej.

Konferencja odbyła się w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu dnia 9 marca 2018 r.

PROGRAM KONFERENCJI

 • 9.30 – 10.00
  Rejestracja uczestników
 • 10.00 – 10.10
  Otwarcie konferencji, powitanie gości:
  Pan Jarosław Wujkowski – Dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu,
  Pan Marek Krzyżostaniak – Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy Nowej
 • 10.10 – 10.25
 • Pani Marzena Wodzińska – Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego
 • 10.25 – 10.55
  „Zadania kuratora społecznego w systemie opieki nad młodzieżą”
  Pani Dorota Kinal – Dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki UMWW w Poznaniu
 • 10.55 – 11.25
  „Postawy wobec młodzieży niedostosowanej społecznie i zagrożonej niedostosowaniem społecznym”
  Pani Sylwia Melka, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli  w Kaliszu
 • 11.25 – 12.10
  Przerwa, poczęstunek
 • 12.10 – 12.40
  „Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii a Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy – różne rodzaje wsparcia młodzieży w warunkach instytucjonalnych”
  Pani Wioletta Michalska – Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jastrowiu
 • 12.40-12.55
  „MOS w Cerekwicy Nowej – od kiedy, dla kogo, po co?”
  Pan Marek Krzyżostaniak – Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy Nowej
 • 12.55 – 13.05
  Prezentacja form i metod pracy cerekwickiej placówki – film
  Przygotował Pan Jacek Krawczyk – nauczyciel w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Cerekwicy Nowej
 • 13.05 – 13.45
  Panel dyskusyjny i wystąpienia gości
 • 13.45 – 14.00
  Podsumowanie konferencji, wnioski
  Pan Marek Krzyżostaniak – Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy Nowej