Grant Wielkopolskiego Kuratora Oświaty „Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli matematyki, fizyki i chemii”

  • Post author:

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu przystępuje do realizacji drugiej części grantu Wielkopolskiego Kuratora Oświaty „Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli matematyki, fizyki i chemii”. Szkolenia adresowane do nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych odbywać się będą od marca do kwietnia w 4 miastach: Kaliszu, Lesznie, Pile i Poznaniu.

Zapraszamy do udziału wszystkich nauczycieli, którzy wzięli udział w pierwszej części szkolenia (październik-listopad). Zawiadomienia zostały wysłane na adresy e-mail uczestników podane w zgłoszeniu.

Informujemy, że zostało jeszcze kilka wolnych miejsc. W szkoleniu mogą wziąć udział nauczyciele, którzy nie uczestniczyli w pierwszej części.

Zasady uczestnictwa w seminariach w ramach sieci współpracy szkół:

  • Wszyscy nauczyciele biorący udział w 1 części grantu są zaproszeni do udziału w 2 części grantu (nie jest konieczna ponowna rejestracja).
  • W przypadkach losowych w pierwszej i drugiej części grantu mogą uczestniczyć inni nauczyciele tej samej szkoły (prosimy o kontakt z kierownikiem szkolenia).
  • Osoby zainteresowane uczestnictwem w 2 części grantu, które nie uczestniczyły w 1 części, proszone są o zarejestrowanie się na stronie ODN Poznań, wybierając odpowiednią grupę.
  • Zajęcia w trakcie seminariów będą się odbywać zarówno w grupach między przedmiotowych (nauczyciele matematyki, fizyki i chemii) jak i w grupach przedmiotowych (nauczyciele tylko jednego przedmiotu).

Ramowy program szkolenia

  • Pierwszy dzień szkolenia (Seminarium 1) obejmuje 1 godzinę wykładu, 2 godziny warsztatów i 1 godzinę wymiany doświadczeń.
  • Drugi dzień szkolenia (Seminarium 2-3) obejmuje 2 godziny wykładu, 4 godziny warsztatów i 2 godziny wymiany doświadczeń.

Termin szkolenia w Kaliszu: 23-24 marca 2018 r.

Szczegółowe informacje oraz rejestracja na stronie internetowej https://odnpoznan.pl/produkt,pl,granty,329.html

Liczba godzin: 12 (1 godz./60 minut)

Koszt uczestnictwa: 36,00 zł.