II Ogólnopolski Kongres Oświatowy EDUTEC

  • Post author:

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w II Ogólnopolskim Kongresie Oświatowym EDUTEC. Tegoroczna edycja realizowana jest pod hasłem Edukacja dla zdrowia – temat istotny nie tylko w kontekście nowej podstawy programowej, ale także podpisanej deklaracji o współpracy na rzecz rozwoju edukacji zdrowotnej w środowisku szkolnym przez panią Minister Edukacji Narodowej z Głównym Inspektorem Sanitarnym. W trakcie kongresu planujemy szereg interesujących wykładów i warsztatów. Więcej informacji na stronie:

kongres.odnpoznan.pl