Konferencja prasowa na temat realizacji projektu „Akademia rozwoju w szkołach podstawowych i liceach Miasta Kalisza”

  • Post author:

Projekt AKADEMIA ROZWOJU W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I LICEACH MIASTA KALISZA, realizowany jest ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014- 2020. Jego realizacja trwa od 1 maja 2017 r. i zakończy się 31 sierpnia 2019 r. Łączna wartość projektu opiewa na kwotę 1 114 306,80 zł. Liderem projektu jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego, który swoją rolę spełnia poprzez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu. W realizację przedsięwzięcia zaangażowany jest również na prawach partnerskich Urząd Miejski w Kaliszu.

W dniu 05 lutego odbyła się konferencja prasowa poświęcona omówieniu dotychczasowych dokonań jak i planów realizacyjnych projektu. W konferencji wzięli udział;

    • Członek Zarządy Województwa Wielkopolskiego Marzena Wodzińska
    • Dyrektor Departamentu Edukacji na Nauki Urzędu Marszałkowskiego Dorota Kinal
    • Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Kaliszu Mariusz Witczak
    • Dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu Jarosław Wujkowski

Otwierając konferencję Marzena Wodzińska powiedziała ”Cieszę się, że tyle środków unijnych spłynęło do kaliskich szkół biorących udział w projekcie, dzięki czemu dalszemu doposażeniu uległy ich pracownie przedmiotowe; matematyczne, przyrodnicze, chemiczne, fizyczne oraz służące nauce języków obcych. Do projektu zakwalifikowały się Szkoły Podstawowe nr 1,7,8, 11, 12, 16, 18 19, 21, 23 oraz licea IV. V, i VII. Bardzo cennym jest objęcie działaniami projektu Szkoły Podstawowej nr 19, której uczniowie z niepełnosprawnościami wymagają szczególnej troski i możliwości dysponowania doskonałymi pomocami szkolnymi.”

Projekt, którego głównym celem jest poprawa, jakości i efektywności kształcenia 
dedykowany jest dla uczniów, u których zdiagnozowano uzdolnienia w przedmiotach objętych projektem, jak i dla tych, którzy wymagają pomocy. Zajęcia realizowane w ramach projektu są zajęciami pozalekcyjnymi. Dla sukcesu całego przedsięwzięcia przeprowadzono szkolenia specjalistyczne dla grupy 120 nauczycieli, uczących dzieci i młodzież biorącą udział w projekcie.

Na miesiące wrzesień/październik 2018 r. zaplanowany jest cykl wyjazdów do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, gdzie poza zwiedzaniem, udostępniona zostanie możliwość przeprowadzania eksperymentów w grupach warsztatowych. W roku szkolnym 2018 / 2019 uczniowie wskazanych szkół zrealizują mini projekty edukacyjne, które zostaną zaprezentowane podczas Festiwalu Uczniowskich Projektów w okresie maj / czerwiec 2019 r.