Warsztaty „Myślografia – myślenie wizualne w edukacji”

  • Post author:

Zapraszamy nauczycieli na warsztaty, które odbędą się 13 stycznia 2018 roku w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu. Zajęcia poprowadzi Agata Baj. Co to jest MYŚLOGRAFIA? Zapisy ISOS, symbol MP/75/01

KORZYŚCI z UCZESTNICTWA: Uczestnicy poznają zalety wynikające z „myślenia na papierze”. Zapoznają się z zasadami tworzenia notatek wizualnych. Nauczą się stosować proste techniki wizualizacji myśli w różnych kontekstach edukacyjnych. Poznają różnice między wybranymi technikami myślenia wizualnego (np. mapa myśli, sketchnoting, facylitacja graficzna, organizatory graficzne).