Rozwijanie kompetencji naukowo – technicznych

  • Post author:

Szanowni Państwo,

Centrum  Doskonalenia Nauczycieli w Pile we współpracy z Kuratorium Oświaty w Poznaniu oraz placówkami doskonalenia nauczycieli w Lesznie i Poznaniu zaprasza do udziału w Grancie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty Rozwijanie kompetencji naukowo – technicznych.

Adresat: 100 szkół podstawowych (po 1 nauczycielu z II etapu kształcenia)

 Cele ogólne szkolenia

Celem szkolenia jest stworzenie sieci współpracy szkół w obszarze rozwijania kompetencji naukowo – technicznych w oparciu o cykl seminariów tematycznych.

 

Forma szkolenia:

Cykl 6 seminariów– przy czym pierwsze 3 odbędą się w podanych niżej terminach,

                                    natomiast pozostałe 3 w marcu – kwietniu 2018 r.

 

 każde spotkanie trwa 4 godziny zegarowe

formy pracy – wykład, warsztat, wymiana doświadczeń.

 

Ramowy program szkolenia

 

Seminarium

Zagadnienia szczegółowe

Liczba godzin

I.

Zastosowanie informatyki w tworzeniu rozwiązań technicznych.

–    Wykorzystanie robotów na lekcjach.

–    Podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie programowania modułów elektronicznych z wykorzystaniem zestawów i środowiska do nauki programowania BeCREO.

4

II.

Kształtowanie umiejętności technicznych w edukacji.

–    Nabywanie przez uczniów kompetencji technicznych na poszczególnych etapach edukacyjnych.

–    Tworzenie interdyscyplinarnych projektów z rozwiązaniami stosowanymi we współczesnym świecie.

4

III.

Metody badawcze w edukacji. Twórcze myślenie a kompetencje naukowo-techniczne.

–    Metody badawcze – faza koncepcji, faza badań, analiza badań wyciąganie wniosków. Stawianie problemów badawczych.

Rozwijanie kompetencji naukowo-technicznych a rozwijanie twórczego myślenia.

 

4

IV.

Technologie informacyjno-komunikacyjne w metodyce kształcenia umiejętności naukowo-technicznych

–    Planowanie innowacyjnych zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem zasobów portali internetowych z interaktywnymi materiałami edukacyjnymi.

–    Programy wspomagające tworzenie interaktywnych materiałów edukacyjnych.

–    Obsługa programów wspomagających tworzenie interaktywnych materiałów edukacyjnych.  Wykorzystanie IT w lekcji odwróconej.

4

V.

Eksperyment w edukacji

–    Przykłady doświadczeń, które uczeń może wykonać samodzielnie na poszczególnych etapach edukacyjnych.

–    Jak uczyć planowania i wdrażania zasad BHP podczas zajęć praktycznych?

–    Kluby Młodego Odkrywcy.

4

VI.

Odkrzesłowienie” ucznia

– Wycieczki dydaktyczne – jak przygotować uczniów i zrealizować założone

  cele.

– Odwrócona lekcja – jak tą metodą rozwijać kompetencje naukowo-

  techniczne?

– Jak wspierać ucznia do samodzielnego odkrywania świata – organizacja pracy zespołowej na lekcjach.

4

 

Miejsca i terminy szkoleń:

Poznań

 

grupa

data

godziny szkolenia

miejsce szkolenia

1.

15.11.2017 r.

9.00 – 13.30

Dom Aukcyjny „Adams”  Poznań, ul. Matejki 62

15.11.2017 r.

14.00 – 18.30

Dom Aukcyjny „Adams”  Poznań, ul. Matejki 62

18.11.2017 r.

10.00 – 14.30

Dom Aukcyjny „Adams”  Poznań, ul. Matejki 62

2.

16.11.2017 r.

9.00 – 13.30

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli  w Poznaniu,

ul. Górecka 1

16.11.2017 r.

14.00 – 18.30

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu,

ul. Górecka 1

17.11.2017 r.

14.00 – 18.30

Dom Aukcyjny „Adams” Poznań, ul. Matejki 62

3.

17.11.2017 r.

9.00 – 13.30

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu,

ul. Górecka 1

17.11.2017 r.

14.00 – 18.30

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu,

ul. Górecka 1

27.11.2017 r.

14.00 – 18.30

Dom Aukcyjny „Adams” Poznań, ul. Matejki 62

 

Leszno

 

grupa

data

godziny szkolenia

miejsce szkolenia

4.

8.11.2017 r.

9.00– 13.30

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie,

ul. Bolesława Chrobrego 15

8.11.2017 r.

14.00 – 18.30

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie,

ul. Bolesława Chrobrego 15

25.11.2017 r.

10.00 – 14.30

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie,

ul. Bolesława Chrobrego 15

 

Piła

 

grupa

data

godziny szkolenia

miejsce szkolenia

5.

24.10.2017

15.00 – 19.30

Centrum Doskonalenia Nauczycieli  w Pile, ul. Bydgoska 21

7.11.2017

9.00 – 13.30

Centrum Doskonalenia Nauczycieli  w Pile, ul. Bydgoska 21

7.11.2017

14.00 – 18.30

Centrum Doskonalenia Nauczycieli  w Pile, ul. Bydgoska 21

 

Zgłoszenie na szkolenie na stronie: www.cdn.pila.pl

 

Cena szkolenia:  60 zł

 

  Po dokonaniu rejestracji do wybranej grupy szkoleniowej należy dokonać wpłaty na konto Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile:
nr konta:  68 1500 1041 1210 4005 6238 0000 z dopiskiem: szkolenie Rozwijanie kompetencji naukowo – technicznych, miejsce szkolenia (np. Poznań), grupa szkoleniowa (np. 1), imię i nazwisko uczestnika szkolenia.

 

Każdy uczestnik powinien mieć ze sobą ksero dowodu wpłaty. Odnośnie faktur prosimy o kontakt

z p. Ewą Gralą, email: e.grala@cdn.pila.pl, tel. 67 352 70 14

Kierownik szkolenia: Jolanta Midor

Informacji udzielają:
Jolanta Midor, e-mail: j.midor@cdn.pila.pl,  tel. 67 352 70 11, tel. kom. 668 296 923

Irena Denisoff, e-mail: i.denisoff@cdn.pila.pl,  tel. 67 352 70 20, tel. kom. 601 856 783

 

w sprawach związanych z rejestracją na szkolenie

Alina Buczak, e-mail: a.buczak@cdn.pila.pl,  tel.: 67 352 70 20.

Serdecznie zapraszamy