Bliżej domu – edukacja regionalna w południowo-wschodniej Wielkopolsce 2017

  • Post author:

Rozstrzygnięcie konkursu na scenariusz zajęć o tematyce regionalnej

Renata Marciniak-Kolenda z Sobótki otrzymuje nagrodę w konkursie na scenariusz zajęć o tematyce regionalnej. Autorka przedstawiła pomysł interdyscyplinarnych zajęć: Współistnienie sobótkowskich zabytków architektury i przyrody. Komisja konkursowa postanowiła wyróżnić także opracowanie lekcji przez Ewę Bezener z Kalisza oraz propozycję zajęć połączonych z wycieczką, której autorką jest Alicja Krajewska z Brzezin. 

Wśród nadesłanych scenariuszy znalazły się m.in.: propozycje lekcji, wycieczek, lekcji muzealnych, gier dydaktycznych. Większość opracowań dotyczyła historii regionu, pojawiły się również propozycje związane z walorami środowiska naturalnego i krajobrazu Wielkopolski południowo-wschodniej.

Konkurs został zorganizowany przez Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych w Kaliszu w ramach zadania publicznego Bliżej domu – edukacja regionalna w południowo-wschodniej Wielkopolsce 2017. Wspomniane scenariusze obok kilku innych propozycji zostaną opublikowane w okolicznościowym wydawnictwie. Dodatkowo, nagrodzeni i wyróżnieni uczestnicy wszystkich konkursów, zaproszeni zostaną na wycieczkę po regionie.

Nauczycieli i uczniów zachęcamy do udziału w pozostałych konkursach realizowanych w ramach zadania Bliżej domu 2017. Pierwszym zwycięzcom gratulujemy!

Członkowie komisji na scenariusz lekcji regionalnej:

  • Jarosław Wujkowski – dyrektor ODN Kalisz
  • Wojciech Kos – kierownik Pracowni Informacji Pedagogicznej i Technologii Cyfrowych
  • dr Piotr Molenda – koordynator zadania