Druga edycja konkursu EkoModel

  • Post author:

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie polegającym na wykonaniu modelu EKO instalacji dla domu jedno- lub wielorodzinnego. Zadaniem jest przedstawienie przydomowej oczyszczalni ścieków.

Konkurs adresowany jest do wszystkich środowisk zainteresowanych twórczością modelarską, którym bliskie są tematy ekologiczne: dla uczniów, nauczycieli i innych osób. Przygotowany model powinien mieć poglądowy charakter i prezentować przydomową oczyszczalnię, którą można zainstalować nawet we własnym domu. Liczy się również estetyka i staranność wykonanej pracy.

Warto zawalczyć o przygotowane nagrody rzeczowe. Nagrodzone makiety zostaną obudowane, opisane danymi autora i eksponowane w celach edukacyjnych.

Rejestracja udziału trwa do 30 września, prace można przesyłać do 30 listopada 2017 roku.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się pod adresem ekomodel.fundacjabos.pl