Harmonogram NPP

  • Post author:

Lista konferencji, które się już odbyły i tych, które niedługo się rozpoczną

Przedmiot Termin 1 Termin 2 Termin 3 Termin 4 Termin 5 Termin 6
język obcy 18.04.2017
9.00-11.00
18.04.2017
11.30-13.30
30.05.2017
10.00-12.00
Kalisz
8.06.2017
10.00-12.00
Kalisz
   
historia 7.04.2017
13.00-14.30
22.05.2017
9.30-11.00
Kalisz
18.05.2017
14.00-15.30
Kępno
27.04.2017
14.00-15.30
Ostrów Wielkopolski
20.06.2017
15.30-17.00
Kalisz
 
WOS 7.04.2017
11.00-12.30
27.04.2017
15.30-17.00
Ostrów Wielkopolski
18.05.2017
15.30-17.00
Kępno
22.05.2017
11.30-13.00
Kalisz
20.06.2017
14.00-15.30
Kalisz
 
język polski 27.04.2017
12.00-13.30
Ostrów Wielkopolski
18.05.2017
14.00-15.30
Kępno
25.04.2017
12.00-13.30
Kalisz
27.04.2017
15.00-16.30
Jarocin
13.06.2017
12.00-13.30
Kalisz
 
wychowanie fizyczne 9.06.2017
12.00-14.00
Kalisz
6.06.2017
15.00-17.00
Jarocin
19.06.2017
12.00-13.30
Kalisz
     
edukacja wczesnoszkolna 27.04.2017
14.00-15.30
Ostrów Wielkopolski
18.05.2017
14.00-15.15
Kępno
22.05.2017
15.00-17.00
Kalisz
27.04.2017
14.15-16.15
Mycielin
8.05.2017
16.00-17.30
Jarocin
15.05.2017
15.00-17.00
Kalisz
wychowanie przedszkolne 29.05.2017
15.00-17.00
Kalisz
27.04.2017
15.30-17.00
Ostrów Wielkopolski
18.05.2017
15.30-17.00
Kępno
25.05.2017
15.00-17.00
Kalisz
8.05.2017
16.00-17.30
Jarocin
 
program wychowawczo-profilaktyczny 24.05.2017
10.00-11.30
Kalisz
24.05.2017
13.00-14.30
Kalisz
       
geografia 16.05.2017
12.00-13.30
Kalisz
         
fizyka 27.04.2017
14.30-17.30
Jarocin
5.06.2017
14.30-17.30
Kalisz
       
informatyka 14.06.2017
15.00-16.30
Kalisz
14.06.2017
9.00-10.30
Kalisz
       
kształcenie zawodowe 27.04.2017
13.00-15.00
Pleszew
18.05.2017
14.00-16.00
Kalisz
       
matematyka 6.06.2017
15.00-17.00
Kalisz
31.05.2017
15.30-17.00
Ostrów Wielkopolski
8.06.2017
15.00-17.00
Kępno
13.06.2017
15.00-16.30
Kalisz
   
plastyka 19.05.2017
13.30-15.30
Kalisz
         
przyroda 16.05.2017
14.00-16.00
Kalisz
20.06.2017
15.00-17.00
Kalisz
       
biologia 7.06.2017
15.00-17.00
Kalisz
20.06.2017
15.00-17.00
Kalisz
       
wychowanie do życia w rodzinie 7.06.2017
15.00-17.00
Kalisz
         
etyka 7.06.2017
15.00-17.00
Kalisz
         
muzyka 7.06.2017
15.00-17.00
Kalisz
20.06.2017
15.00-17.00
Kalisz
       
technika 7.06.2017
15.00-17.00
Kalisz
20.06.2017
15.00-17.00
Kalisz
       
chemia 16.05.2017
12.00-14.00
Kalisz
         
kształcenie specjalne 5.06.2017
9.30-11.00
Kalisz