Konferencja metodyczna: fizyka, informatyka, chemia, biologia, przyroda, nauki ogólne

  • Post author:

11 kwietnia w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu odbyła się konferencja dotycząca: ochrony danych osobowych oraz wykorzystania mobilnego laboratorium na lekcjach przedmiotów przyrodniczych i w nauczaniu wczesnoszkolnym. w konferencji uczestniczyli zainteresowani nauczyciele fizyki, informatyki, biologii, chemii, przyrody i edukacji wczesnoszkolnej. 

Pan Jerzy Szukalski z ODN w Kaliszu przedstawił uczestnikom konferencji najważniejsze aspekty dotyczące ochrony własnych danych osobowych oraz danych osobowych, do których my jako nauczyciele mamy dostęp. Wspomniał również o konsekwencjach jakie mogą wynikać z ujawniania danych.

Pani Agnieszka Kaczan-Stefańska reprezentująca firmę „Synapia” przedstawiła mobilne laboratorium przyrodnicze dla uczniów. Zaprezentowała urządzenia do wykonywania pomiarów i zbierania danych różnych wielkości np. temperatury, wilgotności, czasu, oświetlenia itp. Zademonstrowała między innymi pomiar kwasowości różnych substancji oraz eksperymenty pozwalające dać odpowiedź na pytania: czy w lesie może być głośniej niż w mieście?, czy coś może być jaśniejsze niż Słońce?, co jest bardziej kwaśne – ocet czy coca-cola?

W końcowej części konferencji nauczyciele obserwowali pokazy doświadczeń fizycznych, których celem było wzbudzenie u odbiorcy ciekawości poznawczej. Podczas pokazów zaprezentowano "Ogniste tornado", nietypowe otrzymywanie baniek mydlanych i cienkich błon rozpiętych na szkieletach brył geometrycznych oraz obrazy otrzymywane za pomocą soczewek.

Organizatorami konferencji były: Elżbieta Marchwacka – doradca metodyczny informatyki oraz Wiesława Idziak – doradca metodyczny fizyki.