Baltie, Scratch i algorytmy… Jak uczyć programowania w klasach I, IV i VII zgodnie z nową podstawą programową?

24 kwietnia w ODN Kalisz odbyła się konferencja połączona z warsztatami dla nauczycieli informatyki i zajęć komputerowych ze szkół podstawowych i gimnazjów. Temat konferencji: „Baltie, Scratch i algorytmy… Jak uczyć programowania w klasach I, IV i VII zgodnie z nową podstawą programową?” Spotkanie prowadziła Grażyna Koba autorka podręczników do przedmiotów informatycznych nauczanych na wszystkich etapach edukacyjnych. Pani Grażyna była doradcą metodycznym i konsultantem informatyki. Uczestniczyła w pracach zespołów doradczych MEN w zakresie edukacji informatycznej.

(więcej…)

0 Komentarzy

V Konkurs na Ciekawe Doświadczenie Fizyczne

19 maja 2017 r. o godz. 10.00 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie, ul. T. Kościuszki 31 odbędzie się „V Konkurs na Ciekawe Doświadczenie Fizyczne”. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.…

0 Komentarzy

Wielkopolska Szkoła Roku, Wielkopolski Nauczyciel Roku

Departament Edukacji i Nauki UMWW w Poznaniu zaprasza do udziału w konkursach o tytuł Wielkopolska Szkoła Roku oraz Wielkopolski Nauczyciel Roku. Celem Konkursu o tytuł Wielkopolska Szkoła Roku jest wyróżnienie wielkopolskich przedszkoli oraz szkół kształtujących wśród uczniów poczucie własnej tożsamości i postaw patriotycznych z jednoczesnym modelowaniem wzorca nowoczesnego Wielkopolanina. Cel Konkursu o tytuł Wielkopolski Nauczyciel Roku służy uhonorowaniu nauczycieli cechujących się entuzjazmem i pasją w pracy, kształcących i wychowujących dzieci i młodzież poprzez rozwijanie u nich poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowanie dla polskiego dziedzictwa kulturowego, pielęgnujących patriotyzm regionalny, dających wsparcie dla rozwoju talentów i zainteresowań.

(więcej…)

0 Komentarzy

V Konkurs Informatyczno-Plastyczny „E-Kartka Wielkanocna 2017”

10 kwietnia 2017 roku w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu wręczono dyplomy i nagrody laureatom V Konkursu Informatyczno-Plastycznego „E-Kartka Wielkanocna 2017”. Konkurs był skierowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z powiatu i miasta Kalisza oraz do uczniów szkół specjalnych wszystkich typów z województwa wielkopolskiego, szkół i klas integracyjnych, w których uczą się uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną. Cieszył się dużym zainteresowaniem.

(więcej…)

0 Komentarzy