Edukacja włączająca – uczniowie z autyzmem i Zespołem Aspergera

Serdecznie zapraszamy na konferencję „Edukacja włączająca – uczniowie z autyzmem i Zespołem Aspergera”.

Wykładowcami będą cenieni i doświadczeni w tej dziedzinie specjaliści: Pani Justyna Leszka dr nauk humanistycznych, pedagog specjalny, logopeda, terapeuta dzieci z zaburzeniami rozwoju, Adiunkt na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym UAM, Dyrektor Ośrodka Diagnozy i Terapii Fundacji "Nowa Nadzieja" oraz Pani Wanda Baranowska doktor nauk humanistycznych, dyscyplina pedagogika, Adiunkt na Uniwersytecie Łódzkim.

(więcej…)

0 Komentarzy

Od szkoły tradycyjnej do nauczania w świecie nowych mediów

8 marca 2017 roku w auli Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu odbyła się konferencja „Od szkoły tradycyjnej do nauczania w świecie nowych mediów”. Celem konferencji było przedstawienie roli wybranych systemów kształcenia i koncepcji autorytetu nauczyciela na rozwój dydaktyki w XIX i XX wieku, a także poszerzenie wiedzy na temat zagrożeń współczesnego ucznia w wirtualnym świecie.

(więcej…)

0 Komentarzy

Dz.U. 2017 poz. 356

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością…

0 Komentarzy

Spotkanie w PCSS

Jak będzie wyglądać szkoła przyszłości? Które narzędzia będą w niej popularne, które będą skutecznie wspomagać proces edukacji? Na te i inne pytania szukali odpowiedzi dyrektorzy, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i edukacji informatycznej w Laboratorium Szkoły Przyszłości w Poznaniu. Spotkanie odbyło się 20 lutego 2017 roku.

(więcej…)

0 Komentarzy

Wielkopolskie Seminarium Astronomiczne, Wojewódzki Konkurs Astronomiczny

27 lutego 2017 r. w Planetarium przy Zespole Szkół w Potarzycy odbył się Wojewódzki Konkurs Astronomiczny na referat z zakresu astronomii i astronautyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz Wojewódzkie Młodzieżowe Seminarium Astronomiczne organizowane przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu.

 

(więcej…)

0 Komentarzy