V Konkurs Fizyczny

 • Post author:

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu ogłasza konkurs dla uczniów gimnazjów i szkól ponadgimnazjalnych na "Ciekawe doświadczenie fizyczne”.

 1. Organizatorem Konkursu jest ODN w Kaliszu. przy współudziale Zespołu Szkól Ogólnokształcących w Jarocinie.
 2. Celem konkursu jest pobudzanie i rozwijanie:
  • ciekawości poznawczej,
  • umiejętności badawczych
  • umiejętności planowania, przygotowania i demonstracji doświadczenia,
  • umiejętności stosowania technik prezentacji,
  • umiejętności budowania warsztatu pracy fizyka.
 3. Do udziału w konkursie mogą być zgłaszane doświadczenia pokazowe z fizyki możliwe do wykonania w klasie lub sali wykładowej. Doświadczenia nie mogą zawierać elementów zagrażających zdrowiu i życiu uczestników i obserwatorów. Konkurs dotyczy doświadczeń nowych lub rzadko demonstrowanych. Można również zaproponować nowy sposób prezentacji eksperymentów należących do kanonu demonstracji fizycznych. Łączny czas przewidziany na prezentację oraz omówienie demonstrowanego zjawiska wynosi do 15 min.
 4. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Udział w konkursie może być indywidualny lub zespołowy.
 5. Kryteria oceny doświadczenia:
  • czytelność i  atrakcyjność demonstracji ,
  • poprawność merytoryczna interpretacji zjawiska,
 6. Termin i tryb zgłaszania doświadczeń konkursowych. Zgłoszenie wraz z krótkim opisem doświadczenia (do ½ strony) należy złożyć do dnia 10 maja 2017 r. na adres: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu ul. Wrocławska 182 62-800 Kalisz

Konkurs odbędzie się 19 maja 2017 r. o godz. 10.00 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Jarocinie, ul. Tadeusza Kościuszki 31.

Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z udziałem w konkursie. Uczestnicy winni zgłosić się w ZSO w Jarocinie w dniu konkursu o godz. 9.30 celem przygotowania eksperymentu.

V Konkurs Fizyczny

 • Post author:

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu ogłasza konkurs dla uczniów gimnazjów i szkól ponadgimnazjalnych na "Ciekawe doświadczenie fizyczne”.

(więcej…)