Czynna ochrona pszczołowatych w parkach krajobrazowych – II edycja

  • Post author:

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego serdecznie zaprasza do udziału w drugiej edycji projektu „Czynna ochrona pszczołowatych w parkach krajobrazowych”. Projekt skierowany jest do mieszkańców województwa wielkopolskiego, którzy chcą pomóc w zwiększeniu liczebności dziko żyjących pszczołowatych.

Regulamin II edycji projektu wraz z materiałami pomocniczymi został ogłoszony i jest dostępny na stronie internetowej ZPKWW pod adresem:

http://www.zpkww.pl/aktualnosci/czynna-ochrona-pszczolowatych-parkach-krajobrazowych-ii-edycja/#more-5577