Edukacja włączająca – uczniowie z autyzmem i Zespołem Aspergera

  • Post author:

Serdecznie zapraszamy na konferencję „Edukacja włączająca – uczniowie z autyzmem i Zespołem Aspergera”.

Wykładowcami będą cenieni i doświadczeni w tej dziedzinie specjaliści: Pani Justyna Leszka dr nauk humanistycznych, pedagog specjalny, logopeda, terapeuta dzieci z zaburzeniami rozwoju, Adiunkt na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym UAM, Dyrektor Ośrodka Diagnozy i Terapii Fundacji "Nowa Nadzieja" oraz Pani Wanda Baranowska doktor nauk humanistycznych, dyscyplina pedagogika, Adiunkt na Uniwersytecie Łódzkim.

Na konferencji zostaną przedstawione założenia edukacji włączającej oraz możliwość ich realizacji w odniesieniu do dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera w grupach przedszkolnych oraz klasach masowych i integracyjnych. Przedstawiony zostanie aktualny stan prawny i propozycje praktycznych rozwiązań terapeutycznych i organizacyjnych.

Zostanie pokazane wykształcenie prawidłowych mechanizmów komunikacji z rodzicami ucznia, zwłaszcza ucznia z trudnościami w funkcjonowaniu społecznym. Odrębna część konferencji to przekazanie skutecznych mechanizmów zachowania się i radzenia sobie wobec wybuchów agresji impulsywnej ucznia / wychowanka.

Szczegółowe informacje i rejestracja: http://www.isos.odn.kalisz.pl/szkolenia.php/show/3874

tel. 62 7676302