Nasz pomysł na ochronę środowiska

  • Post author:

Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu zaprasza do udziału w Konkursie „Nasz pomysł na ochronę środowiska” II edycja – odpady.

Celem Konkursu „Nasz pomysł na ochronę środowiska” jest edukacja i podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży, w szczególności młodzieży gimnazjalnej, zarówno poprzez promowanie pozytywnych zachowań w zakresie ochrony środowiska i przyrody, jak i zwracanie uwagi na zagrożenia dla tych wspólnych dóbr występujące w otaczającym nas świecie.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów gimnazjów.

Tematem II edycji Konkursu „Nasz pomysł na ochronę środowiska” jest wskazanie właściwego sposobu zagospodarowania odpadów (w tym niebezpiecznych).

Przedmiotem II edycji Konkursu jest plakat naukowy (poster) propagujący właściwy sposób zagospodarowania odpadów (w tym niebezpiecznych) zawierający m.in. zachowania szkodzące środowisku, zachowania sprzyjające jego poprawie; podejmowane działania w celu właściwego sposobu zagospodarowania odpadów (w tym niebezpiecznych) w najbliższym otoczeniu – dom, szkoła, gmina):

  • poster powinien mieć format A1 (59,4 cm x 84,1 cm) – pionowo,
  • poster powinien być przesłany w wersji oryginalnej a także w wersji elektronicznej na płycie CD lub DVD w formie rozszerzenia pliku graficznego jpg na adres: Departament Środowiska, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.

Czas trwania II edycji Konkursu od 13 lutego 2017 r. (data ogłoszenia) do 31 marca 2017 r. (ostateczny termin składania prac – decyduje data stempla pocztowego).

Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu nastąpi podczas uroczystej Gali. Nagrody/wyróżnienia rzeczowe zostaną przyznane uczniom biorącym udział w Konkursie. Ponadto uhonorowane zostaną szkoły, z których pochodzą nagrodzeni uczniowie.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z regulaminem konkursu i wzięcia w nim udziału.

Szczegóły konkursu znajdziecie Państwo w plikach do pobrania.

Ogłoszenie
Oświadczenie – prawa autorskie
Zgoda na udział
Regulamin
Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 2603
Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 3242
Wzór zgłoszenia