Seminarium w Instytucie Yad Vashem w Jerozolimie

Grupa kilkunastu nauczycieli z Wielkopolski w okresie minionych ferii uczestniczyła w bezpłatnym seminarium w Międzynarodowej Szkole Nauczania o Holokauście w Instytucie Yad Vashem w Jerozolimie. Wyjazd odbywał się w ramach projektu Zachować Pamięć. Historia i kultura dwóch narodów, który realizują wspólnie Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie oraz Instytut Yad Vashem.

(więcej…)

0 Komentarzy

Akademia Mediacji

Od 20 stycznia do 18.02 lutego 2017 roku po raz pierwszy w Ośrodku odbył się kurs doskonalący „Akademia Mediacji”. Celem kursu było przygotowanie uczestników do pełnienia roli mediatora szkolnego, a także wyposażenie w wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia szkoleń dla uczniów – mediatorów rówieśniczych.

 

(więcej…)

0 Komentarzy

Dziecko z autyzmem – współczesne metody terapii

7 grudnia 2016 roku w siedzibie naszego Ośrodka odbyła się konferencja „Dziecko z autyzmem – współczesne metody terapii”. Konferencja zorganizowana została w ramach ogólnopolskiego Tygodnia Autyzmu. Jej celem było poszerzenie wiedzy na temat pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu, a także wskazanie przykładów dobrych praktyk w zakresie metod pracy z dzieckiem w sali doświadczalnej.

(więcej…)

0 Komentarzy

Nasz pomysł na ochronę środowiska

Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu zaprasza do udziału w Konkursie „Nasz pomysł na ochronę środowiska” II edycja – odpady.

Celem Konkursu „Nasz pomysł na ochronę środowiska” jest edukacja i podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży, w szczególności młodzieży gimnazjalnej, zarówno poprzez promowanie pozytywnych zachowań w zakresie ochrony środowiska i przyrody, jak i zwracanie uwagi na zagrożenia dla tych wspólnych dóbr występujące w otaczającym nas świecie.

(więcej…)

0 Komentarzy