Konferencja Od szkoły tradycyjnej do nauczania w świecie nowych mediów

  • Post author:

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na konferencję „Od szkoły tradycyjnej do nauczania w świecie nowych mediów”, która odbędzie się w środę 8 marca 2017 roku w godz. 10.00–14.00 w auli Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu. Celem konferencji jest przedstawienie roli wybranych systemów kształcenia i koncepcji autorytetu nauczyciela na rozwój dydaktyki w XIX i XX wieku, a także poszerzenie wiedzy na temat zagrożeń współczesnego ucznia w wirtualnym świecie.

Głównym mówcą podczas konferencji będzie prof. dr hab. inż. Janusz Morbitzer, profesor nadzwyczajny Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Od wielu lat zajmuje się szeroko pojętą tematyką edukacji informatycznej i medialnej, ze szczególnym uwzględnieniem edukacyjnych zastosowań mikrokomputerów, Internetu i innych tzw. nowych mediów. w swoich pracach koncentruje się na badaniu społecznych, cywilizacyjnych, kulturowych, psychologicznych i edukacyjnych konsekwencji rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz mediów i poszukiwaniu optymalnych metod ich stosowania w procesie kształcenia i samokształcenia.

Rejestracja w ISOS, symbol KN/03/01

http://www.isos.odn.kalisz.pl/szkolenia.php/show/3608/false

Kierownik Sylwia Melka, e-mail: sylwia.melka@odn.kalisz.pl telefon: 62 7676307

Program konferencji