Projekt edukacyjny: Metodyka nauczania języka angielskiego w szkołach brytyjskich

  • Post author:

Zapraszamy nauczycieli języka angielskiego do udziału w projekcie edukacyjnym: „Metody nauczania języka angielskiego w szkołach brytyjskich”, który planujemy zrealizować w Londynie, Brighton i Oxfordzie jesienią 2017 roku.

Głównymi elementami programu będą:

  • wizytacja szkól, prezentacja odwiedzanych placówek,
  • obserwacja lekcji,
  • wymiana poglądów i doświadczeń z dyrektorami odwiedzanych placówek,
  • spotkania z kadrą pedagogiczną,
  • dyskusje na temat metodyki nauczania oraz kształcenia nauczycieli i doskonalenia zawodowego.

Po zakończeniu programu uczestnicy seminarium otrzymają zaświadczenia.

Termin: 22-29.10.2017. Koszt dla 1 osoby – 1750 zł. w cenie: transport autokarem klimatyzowanym (WC, barek, DVD), przeprawa promowa Calais-Dover-Calais, 4 noclegi w Londynie, zakwaterowanie u rodzin, 1 nocleg w hotelu 3-gwiazdkowym w Niemczech, ubezpieczenie KL, NNW, Assistance w Iduna, wizyty w szkołach. Dodatkowo płatne 30 GBP za zajęcia z native speakarem.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Małgorzatą Wrotkowską, nauczycielką konsultantką ds. języków obcych.