Blaski i cienie wychowania fizycznego w klasach I-III. Aktywność nauczycieli i samorządów w zakresie kultury fizycznej – IV konferencja dla nauczycieli i studentów

  • Post author:

14 grudnia 2016 r. odbyła się kolejna konferencja dla nauczycieli i studentów wychowania fizycznego, zorganizowana przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu we współpracy z Katedrą Wychowania Fizycznego Wydziału Rehabilitacji i Sportu PWSZ w Kaliszu. W części naukowo-dydaktycznej, prowadzonej przez prof. Andrzeja Krawańskiego, uczestnicy wysłuchali dwóch wykładów: Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej – realizacja zadań wychowania fizycznego na I etapie edukacyjnym – prelegent Małgorzata Gałczyńska, wykładowca WPA w Kaliszu oraz Wychowanie fizyczne w klasach I-III – gry i zabawy ruchowe – prelegent Tomasz Kosiński, doradca metodyczny ds. wychowania fizycznego ODN w Kaliszu.

Zaprezentowano również przykłady dwóch programów sportowych dla uczniów klas I-III realizowanych przez samorządy. Założenia, sposoby realizacji oraz efekty w kaliskich szkołach Programu „Mały Mistrz” przedstawiła Agnieszka Kieszkowska – nauczycielka SP nr 18 w Kaliszu oraz Program „Nowoczesny Klub 2020” przedstawił Piotr Kościelny – w-ce prezes Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej .

W części metodycznej prowadzonej przez dr Arkadiusza Janiaka, uczestnicy konferencji obejrzeli dwie lekcje: Aktywizujące formy gier i zabaw ruchowych dla klas I-III – prowadzenie Krzysztof Górny, pracownik PWSZ w Kaliszu oraz Wykorzystanie taśm Thera-band na lekcji wychowania fizycznego w klasach I-III z elementami gimnastyki korekcyjnej – prowadzenie Marta Grzanka, nauczycielka SP nr 14 w Kaliszu.

W przerwie uczestnicy konferencji i goście mogli zapoznać się z konspektami lekcji dla klas I-III, które przygotowali studenci III roku wychowania fizycznego kaliskiej PWSZ pod kierunkiem pracowników naukowych.

Na zakończenie odbył się panel dyskusyjny z udziałem nauczycieli akademickich, nauczycieli szkół i studentów na temat: Nauczyciel nauczania początkowego a nauczyciel wychowania fizycznego. Czego musimy się od siebie dowiedzieć i nauczyć? Padło wiele ważnych stwierdzeń i deklaracji, co do aktywności nauczycieli i samorządów w zakresie kultury fizycznej najmłodszych uczniów szkół.