Z Wielkopolski do Jerozolimy. Nauczanie w miejscach pamięci

  • Post author:

W dniu 2 grudnia 2016 r. w Poznaniu w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu odbyła się konferencja z Wielkopolski do Jerozolimy. Nauczanie w miejscach pamięci. w spotkaniu uczestniczyło 50 nauczycieli historii, wos, j polskiego i innych przedmiotów uczących o Holokauście oraz inni nauczyciele zainteresowanych tematyką. Konferencję zorganizował Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu wraz z Muzeum Martyrologicznym w Żabikowie oraz Muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof nad Nerem. w konferencji.

Uczestniczyła Pani Dorota Kinal- Dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Konferencję przygotował i prowadził Jan Bartczak. Zebrani z uwagą wysłuchali wystąpień wszystkich prelegentów.

Prezentacji programu Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów dokonała Wiesława Araszkiewicz z Zespołu Szkół Nr 1 w Szamotułach. Tematykę zasad nauczania w miejscach pamięci zaprezentował Jan Bartczak. Ofertę edukacyjna Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie przedstawili: Jacek Nawrocik oraz Renata Wełniak. Dr Piotr Wąsowicz – dyrektor Muzeum przedstawił ofertę edukacyjną byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof nad Nerem. Organizację spotkań uczniów polskich i izraelskich zaprezentowały Panie Anna Janikowska oraz Sylwia Pokrywczyńska z  LO im. Kazimierza Wielkiego w Kole. Wiesława Araszkiewicz zaprezentował też projekt powiatu szamotulskiego wizyt szkół w miejscach pamięci w Żabikowie oraz Chełmnie nad Nerem. Bezpośrednio po konferencji Jan Bartczak oraz Wiesława Araszkiewicz omówili z zainteresowanymi nauczycielami kwestie techniczne i organizacyjne wyjazdu wielkopolskich nauczycieli na seminarium do Instytutu Yad Vashem w Jerozolimie w dniach 04-13 lutego 2017 roku.