Blaski i cienie wychowania fizycznego w klasach I-III. Aktywność nauczycieli i samorządów w zakresie kultury fizycznej – IV konferencja dla nauczycieli i studentów

14 grudnia 2016 r. odbyła się kolejna konferencja dla nauczycieli i studentów wychowania fizycznego, zorganizowana przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu we współpracy z Katedrą Wychowania Fizycznego Wydziału Rehabilitacji i Sportu PWSZ w Kaliszu. W części naukowo-dydaktycznej, prowadzonej przez prof. Andrzeja Krawańskiego, uczestnicy wysłuchali dwóch wykładów: Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej – realizacja zadań wychowania fizycznego na I etapie edukacyjnym – prelegent Małgorzata Gałczyńska, wykładowca WPA w Kaliszu oraz Wychowanie fizyczne w klasach I-III – gry i zabawy ruchowe – prelegent Tomasz Kosiński, doradca metodyczny ds. wychowania fizycznego ODN w Kaliszu.

(więcej…)

0 Komentarzy

Moja bezpieczna droga do szkoły

5 grudnia 2016r. w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu odbył się finał konkursu „Moja bezpieczna droga do szkoły”. Organizatorami wydarzenia byli: ODN w Kaliszu, WORD w Kaliszu, Szkoła Podstawowa nr 7 w Kaliszu i Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe kalendarze ze zdjęciami prac laureatów I etapu konkursu i dyplomy uczestnictwa.

(więcej…)

0 Komentarzy

Z Wielkopolski do Jerozolimy. Nauczanie w miejscach pamięci

W dniu 2 grudnia 2016 r. w Poznaniu w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu odbyła się konferencja z Wielkopolski do Jerozolimy. Nauczanie w miejscach pamięci. w spotkaniu uczestniczyło 50 nauczycieli historii, wos, j polskiego i innych przedmiotów uczących o Holokauście oraz inni nauczyciele zainteresowanych tematyką. Konferencję zorganizował Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu wraz z Muzeum Martyrologicznym w Żabikowie oraz Muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof nad Nerem. w konferencji.

(więcej…)

0 Komentarzy