Nowoczesne technologie wsparciem dla ucznia i nauczyciela.

  • Post author:

21 listopada 2016 roku w naszym ośrodku ponad 70 nauczycieli uczestniczyło w konferencji „Nowoczesne technologie wsparciem dla ucznia i nauczyciela”. Pani Edyta Kraska (koordynator projektu e-podręczniki) przedstawiła uczestnikom sposoby na bezpiecznie wykorzystywanie edukacyjnych zasobów internetowych na przykładzie pracy z e-podręcznikami, które są kompleksowym zbiorem otwartych zasobów edukacyjnych zgodnych z podstawą programową przeznaczonych dla uczniów i nauczycieli od klasy pierwszej szkoły podstawowej do klasy trzeciej szkoły ponadgimnazjalnej.

Przybliżyła zasoby e-podręcznika dla edukacji wczesnoszkolnej, które umożliwiają dzieciom zdobywanie wiedzy i umiejętności kluczowych podczas zabawy ze Zgrzyciakami. Wskazała zalety pracy z e-podręcznikami, które stanowią doskonałą pomoc dydaktyczną. Są one, całkowicie bezpłatne dostępne online i offline za pomocą aplikacji natywnych dla systemów operacyjnych Android, IOS, Windows na komputerach, laptopach, tabletach i smartfonach, czytnikach e-booków czy tablicy interaktywnej. Dodatkową zaletą platformy są liczne uzupełniające zasoby metodyczne i dydaktyczne: programy nauczania, scenariusze lekcji, poradniki dla nauczycieli oraz zbiór lektur szkolnych.

Kolejni eksperci Pan Damian Kudaka i Rafał Bugaj zaprezentowali zasoby e-podręczników dla wyższych etapów edukacyjnych oraz zaprezentowali zalety pracy z tablicą i podłogą interaktywną.

Ostatni moduł konferencji poprowadził Pan Wojciech Kos (kierownik Pracowni Informacji Pedagogicznej i Technologii Cyfrowych), który zademonstrował możliwość wykorzystania stołu interaktywnego w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Organizatorami spotkania były doradca informatyki: Elżbieta Marchwacka i doradca edukacji wczesnoszkolnej: Małgorzata Kraszkiewicz. Współorganizatorem była Grupa MAC EDUKACJA.