IV konferencja naukowo-dydaktyczna dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego

Zapraszamy nauczycieli wychowania fizycznego na konferencję „Blaski i cienie wychowania fizycznego w klasach I-III. Aktywność nauczycieli i samorządów w zakresie kultury fizycznej”. Organizatorami konferencji są Katedra Wychowania Fizycznego Wydziału Rehabilitacji i Sportu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu i Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu. Konferencja odbędzie się 14 grudnia 2016 r. od godziny 12.00 do 16.00 w obiektach dydaktycznych PWSZ w Kaliszu, ul. Nowy Świat 4.

(więcej…)

0 Komentarzy