IV Międzyszkolny Konkurs Informatyczno-Polonistyczny

  • Post author:

Zapraszamy uczniów szkół i placówek specjalnych, uczniów posiadających orzeczenia, uczniów nauczania indywidualnego ze specyficznymi trudnościami w nauce (z województwa wielkopolskiego) do wzięcia udziału w IV Międzyszkolnym Konkursie Informatyczno-Polonistycznym: "Henryk Sienkiewicz – nasz noblista, pisarz, który poruszał naszą wyobraźnię" – prezentacja multimedialna.

Regulamin
Zgoda na udział dziecka