Sesja Bliżej domu 2016

Uroczysta sesja podsumowująca zadanie publiczne Bliżej domu 2016 już w najbliższy poniedziałek – 28 listopada. Do siedziby ODN Kalisz zapraszamy: laureatów konkursów realizowanych w ramach projektu, nauczycieli, dyrektorów szkół i…

0 Komentarzy

Nowoczesne technologie wsparciem dla ucznia i nauczyciela.

21 listopada 2016 roku w naszym ośrodku ponad 70 nauczycieli uczestniczyło w konferencji „Nowoczesne technologie wsparciem dla ucznia i nauczyciela”. Pani Edyta Kraska (koordynator projektu e-podręczniki) przedstawiła uczestnikom sposoby na bezpiecznie wykorzystywanie edukacyjnych zasobów internetowych na przykładzie pracy z e-podręcznikami, które są kompleksowym zbiorem otwartych zasobów edukacyjnych zgodnych z podstawą programową przeznaczonych dla uczniów i nauczycieli od klasy pierwszej szkoły podstawowej do klasy trzeciej szkoły ponadgimnazjalnej.

(więcej…)

0 Komentarzy

IV konferencja naukowo-dydaktyczna dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego

Zapraszamy nauczycieli wychowania fizycznego na konferencję „Blaski i cienie wychowania fizycznego w klasach I-III. Aktywność nauczycieli i samorządów w zakresie kultury fizycznej”. Organizatorami konferencji są Katedra Wychowania Fizycznego Wydziału Rehabilitacji i Sportu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu i Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu. Konferencja odbędzie się 14 grudnia 2016 r. od godziny 12.00 do 16.00 w obiektach dydaktycznych PWSZ w Kaliszu, ul. Nowy Świat 4.

(więcej…)

0 Komentarzy