Akademia mediacji

  • Post author:

Serdecznie zapraszamy dyrektorów oraz nauczycieli szkół i placówek oświatowych na kurs doskonalący „Akademia mediacji”, który rozpocznie się w styczniu 2017 roku. Celem kursu jest przygotowanie uczestnika do pełnienia roli mediatora szkolnego, a także wyposażenie w wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia szkoleń dla uczniów – mediatorów rówieśniczych.

Tematyka

  1. Prawne i organizacyjne aspekty funkcjonowania procedur mediacyjnych.
  2. Podstawowe zasady i składniki postępowania mediacyjnego.
  3. Psychologiczne mechanizmy powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów.
  4. Narzędzia mediatora – techniki mediacji i komunikacji.
  5. Trening umiejętności praktycznych w zakresie mediacji.
  6. Mediacje rówieśnicze jako instrument przeciwdziałania agresji i rozwiązywania konfliktów w szkole.

Koszt

250,00 zł (możliwość płatności w dwóch ratach po uzgodnieniu z kierownikiem)
Bank Zachodni WBK S.A. 5 Oddział w Kaliszu 14 1500 1432 1214 3004 9255 0000

Czas trwania

32 godziny (3 weekendy w systemie piątek/sobota)

Informacji udziela kierownik kursu – Sylwia Melka
sylwia.melka@odn.kalisz.pl 62 76 76 307
Zapisy w ISOS, symbol ZS/07/01