Konkursy „Wielkopolska Szkoła Roku” oraz „Wielkopolski Nauczyciel Roku”

 • Post author:

Na zaproszenie Pana Marka Woźniaka Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz Pani Marzeny Wodzińskiej Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego w dniu 21 października 2016 roku o godz. 12.30Auli Nova Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu odbyła się Gala podczas której wręczone zostały nagrody i wyróżnienia w konkursach „Wielkopolska Szkoła Roku” oraz „Wielkopolski Nauczyciel Roku”.

Witając zaproszonych gości Pani Marszałek przytoczyła słowa Janusza Korczaka, że „dobry nauczyciel to ten, który nie wtłacza, a wyzwala, nie ciągnie, a wznosi, nie ugniata, a kształtuje, nie dyktuje, a uczy, nie żąda, a zapytuje…” i podkreśliła, że właśnie taką postawą cechują się Wielkopolscy nauczyciele.

Podczas uroczystości wręczono również Odznaki Honorowe za zasługi dla Województwa Wielkopolskiego dla Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 w Kościanie, i LO w Krotoszynie i Zespołu Szkół Budowlano – Drzewnych w Poznaniu. Następnie Marzena Wodzińska Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego wspólnie z Dorotą Kinal Dyrektorem Departamentu Edukacji i Nauki, przekazała nagrody dla 25 wielkopolskich szkół i 21 nauczycieli, którzy brali udział w Konkursach o tytuł Wielkopolska Szkoła Roku oraz o tytuł Wielkopolski Nauczyciel Roku.

Zwycięzca Konkursu – Pan Piotr Pasik z Zespołu Szkół Nr 1 w Liskowie otrzymał tytuł Wielkopolski Nauczyciel Roku, pamiątkową statuetkę, dyplom oraz nagrodę finansową w wysokości 20 000 zł.

Laureaci Konkursu otrzymali pamiątkowe statuetki, dyplomy oraz nagrody finansowe w wysokości 7.500 zł:

 • Bernadeta Mika z Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Poznaniu
 • Emilia Mendak z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. S.Staszica w Poznaniu
 • Maria Jaszczyk ze Szkoły Podstawowej im. Tony´ego Halika w Górznej
 • Marek Czapla ze Szkoły Podstawowej w Wilkowie Polskim

Wyróżnieni w Konkursie nauczyciele otrzymali pamiątkowe statuetki, dyplomy oraz nagrody finansowe w wysokości 1.000 zł:

 • Beata Dziwis z Zespołu Przedszkolno-Szkolno-Gimnazjalnego w Rostarzewie
 • Małgorzata Rogal Dropińska z Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Dopiewie
 • Mirosława Wawrzyniak z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pyzdrach
 • Małgorzata Walczykiewicz z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mielżynie
 • Jakub Niewiński z Gimnazjum nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Murowanej Goślinie
 • Beata Buchwald z Zespołu Szkół w Mosinie
 • Piotr Kempiński z V Liceum Ogólnokształcące w Kaliszu
 • Stanisław Plebański z III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu
 • Sylwia Baranowska z Zespołu Szkół nr 11w Kaliszu
 • Witold Wojciechowski z i Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Turku
 • Michał Rek ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Osieczy • Joanna Gadomska z  Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. Fryderyka Chopina w Żychlinie
 • Jan Palacz z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego w Czarnkowie
 • Beata Lipowicz z Zespołu Szkół nr 3 im. Lotników Polskich w Pile
 • Jolanta Lorek z III Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Lesznie
 • Ewa Weil z Zespołu Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Belęcinie

Celem konkursu o tytuł Wielkopolski Nauczyciel Roku było wyróżnienie nauczycieli:

cechujących się entuzjazmem i pasją w pracy, którzy kształcą i wychowują dzieci i młodzież rozwijając u nich poczucie odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowanie dla polskiego dziedzictwa kulturowego, pielęgnują patriotyzm regionalny, dających wsparcie dla rozwoju talentów i zainteresowań, cieszących się autorytetem w środowisku szkolnym i lokalnym którzy swoją postawą i pracą mobilizują innych do działania, posiadających szczególne osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze, czynnie zaangażowanych w rozwój szkoły lub placówki.

Zwycięzca Konkursu – Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Luboniu otrzymało tytuł Wielkopolska Szkoła Roku, pamiątkową statuetkę, dyplom oraz nagrodę finansową w wysokości 30 000 zł.

Laureaci Konkursu otrzymali pamiątkowe statuetki, dyplomy oraz nagrody finansowe w wysokości 10.000 zł.

 • Zespół Szkół nr 7 Szkoła Podstawowa nr 10 i Gimnazjum nr 7w Kaliszu
 • Zespół Szkół Górniczo – Energetycznych im. S. Staszica w Koninie
 • Przedszkole Samorządowe w Margoninie
 • Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Kąkolewie

Wyróżnione w Konkursie szkoły otrzymały pamiątkowe statuetki, dyplomy oraz nagrody finansowe w wysokości 3.000 zł.

 • Gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie
 • Gimnazjum nr 50 im. Lotnictwa Polskiego w Poznaniu
 • Zespół Szkół Politechnicznych im. Powstańców Wielkopolskich w Śremie
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 II Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu
 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Swarzędzu
 • Zespół Szkół Specjalnych nr 105 im. Juliana Tuwima w Poznaniu
 • Szkoła Podstawowa nr 74 im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu
 • Zespół Szkół nr 1 im. Stefana Garczyńskiego w Zbąszyniu
 • Szkoła Podstawowa nr 7 im. Erazma z Rotterdamu w Poznaniu
 • Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 w Poznaniu
 • III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie w Ostrzeszowie
 • Zespół Szkół Ekonomiczno – Usługowych im. Fryderyka Chopina w Żychlinie
 • Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Słupcy
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego w Czarnkowie
 • I. Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie w Złotowie
 • II Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Lesznie z Oddziałami Dwujęzycznymi i Międzynarodowymi
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Oskara Kolberga w Kościanie
 • Przedszkole Samorządowe „Pod Debem” w Karolewie

Celem Konkursu o tytuł Wielkopolska Szkoła Roku było wyróżnienie wielkopolskich przedszkoli oraz szkół kształtujących wśród uczniów poczucie własnej tożsamości i postaw patriotycznych z jednoczesnym modelowaniem wzorca nowoczesnego Wielkopolanina. w Konkursie wzięły udział przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne położone na terenie Wielkopolski.

Statuetki, które otrzymali zwycięzcy, laureaci i wyróżnieni, według pomysłu Marzeny Wodzińskiej wykonane zostały przez artystę plastyka. Przedstawiały spracowaną dłoń nauczyciela, owiniętą laurem zwycięstwa, trzymającą diament – symbol ucznia, którego nauczyciel podczas wieloletniej edukacji „szlifuje”, wprowadzając na drogę dorosłego życia jako brylant, kształtując w ten sposób wzorzec nowoczesnego wielkopolanina.

Miłym akcentem Obchodów Dnia Edukacji Narodowej był występ tancerzy Teatru Wielkiego w Poznaniu Vitorii Nowak i Johna Svensona w choreografii Viktora Davidiuka do utworu Belle w wykonaniu Solisty Teatru Wielkiego w Łodzi Pana Mirosława Niewiadomskiego, oraz koncert zespołu Audiofeels.

         

         

 

Tekst i zdjęcia autorstwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego