Jeszcze Polska nie umarła

 • Post author:

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu oraz Muzeum Ziemiaństwa Zespół Pałacowo-Parkowy w Dobrzycy rozpoczynają realizację projektu edukacyjnego „Jeszcze Polska nie umarła”. Projekt jest realizowany pod Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Patronat medialny pełni Radio Centrum.

Projekt jest realizowany na terenie południowej Wielkopolski w okresie od listopada 2016 do czerwca 2017 w siedzibie Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu, w liceach ogólnokształcących miast powiatowych południowej Wielkopolski oraz w siedzibie Muzeum Ziemiaństwa Zespół Pałacowo-Parkowy w Dobrzycy. Poszczególne działania projektowe skierowane są do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Celem projektu jest:

 • uczczenie 90. rocznicy ustanowienia „Mazurka Dąbrowskiego” hymnem Polski,
 • krzewienie wiedzy historycznej oraz wiedzy o „Mazurku Dąbrowskiego”,
 • krzewienie wiedzy dotyczącej życia i działalności Józefa Wybickiego oraz jego związków z Wielkopolską,
 • ukazywanie roli ziemiaństwa w walce o wolność Polski i zachowanie kultury oraz dziedzictwa narodowego,
 • rozwijanie wyobraźni oraz umiejętności wypowiedzi literackiej,
 • modelowanie postawy patriotycznej uczniów.

Projekt składa się z sześciu komponentów, a jego zakres rzeczowy tworzą:

 • konkurs literacki „Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my piszemy”,
 • antologia pokonkursowa zawierająca nagrodzone prace uczniów,
 • konferencje dla uczniów i nauczycieli „Jeszcze Polska nie umarła”,
 • wystawa adresowana do uczniów i nauczycieli „Śladami Józefa Wybickiego w Wielkopolsce”,
 • wystawa „Józef Wybicki w Dobrzycy”,
 • konferencja podsumowująca projekt.

Informacja filmowa – dr Małgorzata Juda-Mieloch
Film – Państwowa Szkoła Muzyczna

Regulamin Konkursu Literackiego „Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my piszemy”
Oświadczenie – załącznik nr 1
Lista – załącznik nr 2