Mediacje w procesie wychowania i edukacji

  • Post author:

18 października 2016 w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli po raz drugi odbyła się konferencja „Mediacje w procesie wychowania i edukacji”. Konferencję zorganizowano w ramach Międzynarodowego Dnia Mediacji i Tygodnia Mediacji. Została zgłoszona jako działanie naszego środowiska do wykazu prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Jej celem było poszerzenie wiedzy na temat mediacji szkolnej i rówieśniczej, a także wskazanie przykładów dobrych praktyk.

W konferencji uczestniczyli dyrektorzy szkół, pedagodzy, psycholodzy oraz nauczyciele. Gośćmi konferencji byli mjr Joanna Kempa – rzecznik prasowy komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu, przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu i Komendy Straży Miejskiej w Kaliszu.

Wykłady prowadzili Jan Bartczak, Dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu, Irena Wcisłek, mediator sądowy, oraz Sylwia Melka, nauczyciel konsultant ds. doradztwa, mediator szkolny.

Uczestnicy konferencji poznali specyfikę mediacji, jej idee, zasady, procedury i założenia, a także dynamikę konfliktu i towarzyszące mu emocje. Poznali również wartość mediacji rówieśniczych, które są szansą na rozwijanie postaw społecznych i obywatelskich uczniów.

Podczas konferencji prezentowano przykłady dobrych praktyk Zespołu Szkół nr 7 w Kaliszu. Praktyczne wykorzystanie mediacji w szkole uczestnicy zobaczyli w materiale filmowym przygotowanym przez Magdalenę Różańską – psychologa szkolnego, opiekuna Koła Mediatorów Rówieśniczych „Pogromcy konfliktów”. Koło powstało jedenaście lat temu z inicjatywy Ireny Wcisłek. Prowadzone było i rozwijane przez siedem lat przez Sylwię Melkę. Dzięki działalności mediatorów rówieśniczych udało się rozwiązać setki konfliktów, a tym samym zapobiegać zachowaniom agresywnym uczniów. Mediatorzy propagują w społeczności szkolnej postawy prospołeczne, organizują wiele działań wolontaryjnych.

Głos podczas konferencji zabrała również Jolanta Kucharzak – koordynator merytoryczny Centrum Edukacji Prawnej Krajowej Rady Radców Prawnych w Warszawie z siedzibą w Poznaniu. Jolanta Kucharzak przedstawiła w wyczerpujący sposób idę i zasady działania Wielkopolskiego Centrum Mediacji Szkolnej, Rówieśniczej i Oświatowej, które funkcjonuje w naszym województwie od 14 czerwca 2016 roku. Uczestnicy Konferencji z dużym zaciekawieniem wysłuchali informacji na temat planowanych przez Centrum szkoleń mediatorów szkolnych oraz rówieśniczych w Wielkopolsce.

W związku z dużym zainteresowaniem tematyką konferencji w styczniu 2016 roku rozpocznie się „Akademia mediacji”, której celem jest przygotowanie nauczycieli do pełnienia roli mediatora szkolnego oraz wyposażenie nauczycieli w umiejętności niezbędne do prowadzenia szkoleń dla uczniów – mediatorów rówieśniczych.

Zapraszamy do udziału w kursie. Zapisy w systemie ISOS, symbol ZS/07/01
Dodatkowych informacji udziela kierownik kursu Sylwia Melka, tel. 62 7676307, e-mail sylwia.melka@odn.kalisz.pl